Kan een server helpen bij beveiliging van data?

Organisaties kunnen hun ICT uitstekend beveiligen, maar voor de beveiliging van hun website zijn zij doorgaans afhankelijk van anderen. Want zelfs als de website zelf goed beveiligd is, kunnen er veiligheidslekken zitten in de door de hostingpartij gebruikte servers.

Het is natuurlijk van groot belang dat een website is beveiligd. Er bestaan altijd risico’s dat er van alle kanten aanvallen komen. Bijvoorbeeld om data te stelen en daar fraude mee te plegen. Er zijn verschillende manieren om zorg te dragen voor een optimale beveiliging van de website en data. Alleen mag dan niet vergeten worden dat in dat kader ook de server van de website een belangrijke rol speelt. Het gaat dan om de fysieke beveiliging van de server, maar zeker ook om de manier waarop deze de opgeslagen data beveiligt.

Fysieke beveiliging servers op datalocaties
Indien er sprake is van VPS hosting, waarbij meerdere klanten gebruik maken van één fysieke server, staan er servers op een datalocatie. Het is uiteraard van belang dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze fysieke locatie.
Naast de fysieke beveiliging zijn ook beveiligingsmaatregelen nodig voor de online bescherming van de data. De website heeft wellicht een goede firewall, maar dat is niet voldoende. Het is van even groot belang dat ook de hostingpartij de database en server heeft afgeschermd met een firewall. Als dat niet het geval is, krijgen hackers makkelijk toegang tot de data. Deze hebben dan vrij spel om bijvoorbeeld privacygevoelige informatie te achterhalen, zoals inloggegevens. Of de hackers krijgen toegang tot financiële informatie, zoals de gegevens van creditcards.

Firewall en back-ups
Het is dus noodzakelijk dat ook de server beschermd is met een firewall. Deze biedt onder meer de mogelijkheid om te bepalen welke poorten openstaan voor inkomend verkeer. Ook voorziet de firewall in de optie om verkeer naar andere poorten tegen te houden. Dat verkeer bereikt de VPS-server dan niet.
Het is ook niet gewenst dat gegevens verloren gaan, als een server defect raakt. Daarom is het van groot belang dat er back-ups worden gemaakt en dan nog het liefst op een externe locatie. Dat biedt de garantie dat data niet verloren gaan. Back-ups vormen dus een van de belangrijkste beveiligingsmaatregelen bij webhosting. Naast de beveiliging van de server blijven uiteraard maatregelen voor de website zelf noodzakelijk. Bijvoorbeeld een beveiligde SSL-verbinding.

Gedeeld

Geef een antwoord