Inlichtingendiensten hebben aantal taps verdrievoudigd

In 2017 hebben geheime veiligheidsdiensten zoals AIVD en MIVD ruim 3.500 taps geplaatst om telefoon- en internetverkeer af te luisteren of om mee te luisteren met gesprekken in kamers. Het is voor het eerste dat dergelijke gegevens bekend worden gemaakt.

De meeste taps zijn door de AIVD geplaatst, vertelden de ministers Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Ank Bijleveld van Defensie vandaag aan de Tweede Kamer. Het ging om 3.205 taps, terwijl de MIVD er ‘slechts’ 348 plaatste. In beide gevallen gaat het om een flinke stijging. In 2002 plaatste de AIVD er nog maar 559, terwijl de teller bij de MIVD op 19 bleef steken.

Toegenomen dreiging
De beide bewindsvrouwen wijten de stijging aan de de toegenomen dreiging op het gebied van contraterrorisme, cyber en de instabiele geopolitieke situatie aan de buitengrenzen van Europa. Daarnaast is volgens hen het gebruik van apparaten, zoals smartphones en tablets, de laatste jaren verveelvoudigd, wat ook de noodzaak van taps vergroot. Rob Bertholee, directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), hoopt dat de nieuwe wet op de inlichtingendiensten (Wiv) steun krijgt bij het raadgevend referendum dat volgende week wordt gehouden. Deze wet wordt ook wel de sleepwet genoemd.
Overigens wordt door de politie aanzienlijk meer afgeluisterd dan door inlichtingendiensten. Volgens het laatste jaarverslag van de Nationale Politie stonden in 2016 bijna 25.000 telefoonnummers onder de tap. Dat nu ook de geheime diensten met cijfers naar buiten komen is te danken aan privacyorganisatie Bits of Freedom. De toenmalige minister Plasterk van Binnenlandse Zaken had de cijfers uiteraard liever geheim gehouden, maar kon in de ogen van de Raad van State niet voldoende motiveren waarom dat nodig was. In het vervolg worden de tapstatistieken in elk jaarverslag van de geheime diensten gepubliceerd.

Gedeeld

Geef een antwoord