Inlichtingenwerk politie in gevaar door vertrouwenscrisis

Agenten van de Landelijke Eenheid klagen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie, schrijft NRC op basis van gesprekken met betrokkenen. Volgens de agenten zouden zelfs lopende onderzoeken en het afschermen van de identiteit van informanten gevaar lopen.

Er zou bij de politie sprake zijn van vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie door leidinggevenden. De klokkenluiders spreken over al maanden sluimerende ruzies die recentelijk zijn geëscaleerd. Een van de gevolgen hiervan is dat de internationale uitwisseling van informatie en het aansturen van vijftig liaison-officers in 33 landen in de problemen is gekomen, doordat de betreffende teamchef ziek thuis zit na een arbeidsconflict. De situatie is nog verergerd nu een nieuwe liaison officer in Polen is aangesteld. Deze teamchef zou zich regelmatig schuldig hebben gemaakt aan discriminatie van Marokkaanse en Turkse collega’s. Er loopt op het moment een disciplinair onderzoek naar hem.

Falend leiderschap
De agenten klagen ook over onprofessioneel inlichtingenwerk, dat inmiddels twee informanten het leven heeft gekost omdat hun identiteit uitlekte naar de onderwereld. Een andere informant kreeg ondanks zijn criminele verleden een baan bij de Nationale Recherche en werd later veroordeeld wegens het op grote schaal verkopen van informatie van de politie aan criminelen. Willem Woelders, plaatsvervangend hoofd Landelijke Eenheid, ontkent dat de leiding niet open staat voor de gemelde misstanden. Volgens hem ontbrak het veelal aan concrete aanwijzingen om onderzoek in te stellen. Er zou wel aan een verbeterprogramma worden gewerkt. Agenten vinden dat niet genoeg. Vijftien van hen dringen er via de bonden bij korpschef Akerboom op aan dat er onafhankelijk en besloten onderzoek komt naar het falende leiderschap binnen de Landelijke Eenheid.

Gedeeld

Geef een reactie