Inspectie JenV publiceert plan van aanpak 112-onderzoek

Op 24 juni was het nationale noodnummer 112 voor langere tijd onbereikbaar vanwege een storing bij KPN. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat nu onderzoeken wat er is gedaan om de hulpdiensten bereikbaar te houden en hoe burgers zijn geïnformeerd over alternatieven voor 112.

Met het onderzoek wil de Inspectie lessen trekken voor de toekomst. Zij richt zich in dit onderzoek voornamelijk op de lessen die het Nationaal Crisiscentrum, de nationale politie en de 25 veiligheidsregio’s – inclusief regionale meldkamers – kunnen leren op het gebied van crisiscommunicatie.

Samenhangende onderzoeken
Naast de Inspectie Justitie en Veiligheid doen ook andere diensten onderzoek naar de kwestie. Zo kijkt Agentschap Telecom specifiek naar de storing in het telefoniesysteem (inclusief 112 en NL-Alert) bij KPN en de afhandeling daarvan door de dienst. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inventariseert onder andere hoe zorgorganisaties zijn omgegaan met de uitval van het alarmnummer 112. Tot slot onderzoekt het Instituut Fysieke Veiligheid onder meer hoe de veiligheidsregio’s, de nationale politie en de Rijksoverheid onderling hebben samengewerkt.

Het plan van aanpak is hier te downloaden.

Gedeeld

Geef een reactie