Inspectie J&V vernietigend over politieonderwijs

De politie heeft veel ambities rond de opsporing – het recherchewerk – maar maakt die voor het bijbehorende onderwijs niet waar. Dat is de harde conclusie van de Inspectie Justitie en Veiligheid in het Jaarbeeld Politieonderwijs 2018.

Al jaren boeken de Nationale Politie en de Politieacademie te weinig voortgang bij het verbeteren van het opsporingsonderwijs, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Deze vraagt hen daarom nu concrete verbetermaatregelen op te stellen en te rapporteren over de voortgang hiervan. Dit blijkt uit het Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 – Politieonderwijs voor de Opsporing, dat de Inspectie maandag heeft gepubliceerd.

Verantwoordelijk
De Nationale Politie en de Politieacademie zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het politieonderwijs en een scholingsaanbod dat op de praktijk is toegesneden. Doordat zij geen tijdige informatie krijgt van de politie kan de Politieacademie echter niet leveren wat agenten in de praktijk nodig hebben, zijn er soms te weinig plaatsen en kampen sommige opsporingsopleidingen met een tekort aan docenten. Door dit tekort hebben docenten te weinig tijd om zich verder te professionaliseren.

Twee van de twaalf voldoen
Dat is slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Van de onderzochte opsporingsopleidingen voldoen er slechts twee van de twaalf aan eisen als het bewaken van de inhoudelijke kwaliteit en de zorgvuldigheid van de examinering. De Inspectie stuitte op een aanzienlijk aantal examens die de academie al tien jaar of langer gebruikt.
De Nationale Politie erkent het belang van goed geschoold personeel. In de praktijk handelt zij er echter niet altijd naar, aldus de Inspectie J&V. Zo haalt zij momenteel aspirant-agenten al van de opleiding ‘allround politiemedewerker ’ af om hen in te zetten in de praktijk, nog voordat zij de module ‘opsporing’ hebben gevolgd.
Politie en Politieacademie moeten het spel van vraag en aanbod op orde brengen. De Inspectie zegt te begrijpen dat dit tijd kost. Politie en academie zijn echter al tien jaar bezig zonder zichtbare resultaten te boeken, aldus de Inspectie. Zij verwacht de eerste voortgangsrapportage met verbetermaatregelen voor 1 oktober van dit jaar.

Gedeeld

Geef een reactie