Interessante regeling voor oudere beveiligers

Op 1 januari 2021 gaat het zogenoemde Generatiepact in. Dit is een regeling waarbij onder andere particuliere beveiligers vanaf 64 jaar en 4 maanden kunnen kiezen voor 80% werken, 90% loon en 100% pensioen. Dit maakt de Nederlandse Veiligheidsbranche bekend.

Gedurende de cao-periode verschuift de ingangsleeftijd naar 5 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd (in 2023). Daarnaast zijn ook de mogelijkheden voor de ouderendag aangepast. Vanaf 60 jaar heeft iedere beveiliger, fulltimer of parttimer, recht op een ouderendag. Per jaar loopt dat op. Degenen die al gebruik maken van de oude regeling voor ouderdagen behouden deze.

Een uitgebreid overzicht van de regelingen is hier te vinden.

Gedeeld

Geef een reactie