Internationale politieactie tegen mobiel banditisme

Zo’n 200 agenten uit België, Duitsland en Nederland houden woensdagmiddag een grootscheepse controle-actie. Deze richt zich op zowel mobiel banditisme als op de verkeersveiligheid van weggebruikers. Dit maakt de politie bekend.

Het aanpakken van mobiel banditisme staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie, vandaar dat er regelmatig controle-acties worden georganiseerd. De grootscheepse controle richt zich op het grensgebied in de zogenoemde euregionale driehoek waar op meerdere locaties aan belangrijke verkeersknooppunten door de politiediensten controleposten zijn ingericht.

Intensieve samenwerking
De internationale politie-actie waar agenten uit de drie landen in gemixte samenstelling automobilisten zullen controleren, zal naar verwachting tot het einde van de avond gaan duren. In de loop van donderdagochtend worden de resultaten bekendgemaakt. Juist door dit soort intensieve samenwerking en delen van informatie hoopt de politie deze criminele bendes een halt toe te kunnen roepen.

Gezamenlijke aanpak
In de Euregio is een toename van mobiel banditisme te zien, gepleegd door met name verdachten uit Oost-Europa. De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij.
Deze gezamenlijke controle-actie past in het integraal actieplan tegen mobiel banditisme van de politiediensten in de euregionale driehoek.

Controleposten
Op snelwegen, hoofdwegen en stedelijke knooppunten verspreid over het grensgebied tussen Heerlen en Eupen worden meerdere controlepunten ingericht. Met behulp van met digitale apparatuur ANPR-posten (Automatic NumberPlate Recognition) controleren agenten de passeerde automobilisten op bijvoorbeeld de A76 nabij de grensovergang in Heerlen. Daarnaast worden door agenten mobiele controles bij een aantal secundaire wegen en sluiproutes in de grensstreek uitgevoerd. De Nederlandse politie levert een bijdrage met veertig politieagenten aan de controle in eigen land.

Schat aan informatie
De ANPR-systemen zijn onder andere gevuld met een bestand van mobiele criminelen en rondtrekkende dadergroepen. Controle van de hits hiervan levert niet alleen een schat aan informatie op voor lopende rechercheonderzoeken maar vaak ook aanhoudingen van verdachten. Bij deze controles treft de politie vaak inbrekerswerktuigen en/of gestolen goederen aan.

Samenwerking over de grenzen heen
NeBeDeAgPol is het samenwerkingsverband tussen de politiediensten in het grensgebied van de Euregio Maas-Rijn. Europa groeit naar elkaar toe, zo ook de politiediensten in het drielandengebied. In onze grensregio willen we veilig zijn. Meer dan 4 miljoen inwoners met uiteenlopende culturen en talen zorgen voor de trinationale diversiteit van de Euregio Maas-Rijn.

Bron: politie.nl

Gedeeld

Geef een reactie