Internationale samenwerking van antiterreureenheden

In het hoofdkwartier van Europol in Den Haag wordt een samenwerkingsverband van Europese antiterreureenheden gevestigd. Het gaat hier om het zogenoemde Atlas Network, dat in actie komt in situaties dat landen bij een terroristische actie buitenlandse assistentie nodig hebben.

Denkbare scenario’s waarbij Atlas in actie komt zijn een gijzelingsactie in een internationale trein, op een passagiersschip of in een vliegtuig. Het netwerk werd al opgericht na de aanslagen van 11 september 2001, maar was tot nu toe niet veel meer dan een informeel samenwerkingsverband. De verschillende aangesloten eenheden, waaronder de Dienst Speciale Interventies van de KLPD, wisselden onderling kennis uit en trainden nu en dan samen. Dat gebeurde onder andere bij Marnehuizen aan de Lauwerszee, dat in Europa het grootste trainingscentrum is op dit gebied.

Oefeningen
Nu Atlas in Den Haag over een hoofdkwartier beschikt, krijgt de organisatie een formeler karakter en wordt het bezig om gecoördineerde acties te starten als het nodig is. De speciale eenheden van de politie en de marine kunnen dan snel hulp krijgen vanuit omringende landen, terwijl zij op hun beurt weer beschikbaar zijn voor hulpverlening in andere landen. Er zal ook regelmatiger samen worden geoefend, zoals vandaag waarbij de Dienst Speciale Interventies met Oostenrijkse collega’s een oefening draait in het stoppen van auto’s van terroristen. In de Baltische Zee vindt vandaag een oefening op zee plaats. Hierbij werken Denemarken, Duitsland en Zweden samen in het bevrijden van gijzelaars op een schip. En in Polen wordt geprobeerd 500 gijzelaars in een metro te bevrijden. In totaal nemen 38 speciale eenheden deel aan het Atlas Network.

Gedeeld

Geef een reactie