Joost van den Boorn nieuw bestuurslid VBe NL

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) heeft Joost van den Boorn gekozen als nieuw bestuurslid. De nieuwe bestuurder is directeur van beveiligingsbedrijf Intergarde in Maastricht.

Directeur Leon Vincken van VBe NL: “We hebben gezocht naar geografische spreiding en ook naar bestuurlijke competenties en ervaring. Joost kan met een frisse blik vanuit onze poot reguliere beveiliging de vereniging verder ondersteunen naar de toekomst toe.” Joost staat verder voor de visie van VBe NL op het gebied van gelijkheid, kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Eenduidige aanpak en uitleg WPBR
Ook wil Van den Boorn zich in het bestuur sterk maken voor een eenduidige aanpak en uitleg vanuit politie en justitie over toepassing en uitvoering van de WPBR (Wet Particuliere Beveiliging en Recherche Bureaus). Hij vindt dat er binnen de branche volop ruimte is voor VBe NL. “Ook in onze branche willen mensen graag kunnen kiezen. VBe NL heeft in de voorbije jaren op voldoende fronten laten zien dat zij onderscheidend is. Een verdere groei in ledenaantal bij de VBe NL zal voor een meer evenwichtig speelveld binnen de branche zorgen zodat de door de VBe NL na te streven kernwaarden ook voor de gehele branche van toepassing zullen zijn.”

Gedeeld

Geef een reactie