Justitie beïnvloedde ‘onafhankelijke’ onderzoeken

Politici en ambtenaren van het ministerie van Justitie & Veiligheid schijnen jarenlang invloed uitgeoefend te hebben op het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Onderzoekers moesten bijvoorbeeld feiten over drugstoerisme aanpassen.

De kwestie kwam aan het licht via Nieuwsuur. Dat ontving e-mails en andere bewijsstukken, waaruit bleek dat op last van topambtenaren van het ministerie delen van onderzoeken herschreven moesten worden. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie & Veiligheid reageerde dat dit niet zo had mogen gebeuren. Het WODC geldt namelijk als gezaghebbend en onafhankelijk instituut, waar politici en ambtenaren zich niet mee mogen bemoeien.

Bemoeienis
De invloed vanuit het ministerie varieerde van bemoeienis met de vraagstelling tot en met het achteraf herschrijven van de conclusies van onderzoeken. De Tweede Kamer is bijzonder ontstemd door het nieuws. “Dit heeft met onafhankelijke wetenschap helemaal niets te maken, dus ik voel mij echt bedrogen”, zei SP-Kamerlid Michiel van Nispen.  En Maarten Groothuizen van D66 zei: “Als de rapporten van het WODC worden voorgekookt door het ministerie, hebben we daar als Kamer niets aan.” Ook andere Kamerleden kondigden aan dat zij de minister om opheldering zouden vragen.

Gedeeld

Geef een antwoord