Kabinet informeert over ondermijnende criminaliteit

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeren de Tweede Kamer over de samenhang van de beleidsinzet van hun ministeries  voor georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vergt volgens de bewindslieden een blijvende inzet van repressieve instrumenten en een stevige en langdurige preventieve inzet. Dit schrijven zij aan de Tweede Kamer. In de brief maken de ministers duidelijk wat hun ministeries gaan doen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Het ministerie van JenV richt zich op een integrale bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Dit gebeurt zowel preventief als repressief. Daarnaast zet dit ministerie in op het samen met anderen opwerpen van drempels tegen en het wegnemen van gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit.

Ondersteuning politieke ambtsdragers
Het ministerie van BZK zegt zich te richten op bescherming van het democratisch bestel en op de rol en positie van de decentrale overheden daarbinnen. Het versterken en ondersteunen van politieke ambtsdragers in het lokaal bestuur is volgens de minister essentieel als het gaat om ondermijning. Daar waar nodig gaat BZK burgemeesters, wethouders en raadsleden ondersteunen met expertise, kennis en trainingen. Indien nodig is wijziging en vormgeving van (nieuwe) wetgeving een mogelijkheid, waaronder de Gemeente- en Provinciewet en bijzondere wetgeving, zoals de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

 

Gedeeld

Geef een reactie