Kabinet maakt extra geld vrij voor rechtbank en OM

Het kabinet wil zo’n 360 miljoen euro extra vrijmaken om de capaciteitsproblemen bij rechtbanken en het Openbaar Ministerie op te lossen. Al dit jaar krijgen beide organisaties 60 miljoen euro extra om de grootste nood te lenigen.

Het extra geld voor de rechterlijke macht wordt genoemd in de Voorjaarsnota, die een tussenstand vormt van de lopende Rijksbegroting. De rest van de 360 miljoen euro wordt verdeeld over de vijf jaren vanaf 2020. Met het extra geld moet vooral nieuw personeel worden aangetrokken. Ook is financiering nodig voor steeds zwaardere zaken die rechtbanken te verwerken krijgen. Verder kampt de rechtspraak nog steeds met problemen rond de automatisering. Dat heeft de afgelopen tijd al 40 miljoen euro gekost en er wordt jaarlijks een zelfde bedrag uitgegeven aan papierwerk, dat bij goede automatisering niet nodig zou zijn.

Op de plank
In maart nog concludeerde de Commissie Visitatie Gerechten, die eens in de vier jaar alle gerechten in Nederland onderzoekt, dat het slecht gesteld is met de rechtspraak. Sommige rechtbanken komen tien rechters tekort. Daardoor lukt het niet om grote zaken door dezelfde rechters te laten behandelen of drie rechters op één zaak te zetten, wat soms nodig is. Ook blijven zaken te lang op de plank liggen. Het duurt soms meer dan een jaar voordat een zaak op zitting komt. Intussen klagen rechters steen en been dat zij sinds 2012 worden afgerekend op output. Bedrijfsmatig en efficiënt werken is volgens hen een managementconstructie die niet past bij de rechtspraak, die er in de eerste plaats moet zijn voor de publieke waarden. Verder komen medewerkers door de hoge werkdruk niet of nauwelijks toe aan hun persoonlijke ontwikkeling en bijscholing. De Raad voor de rechtspraak gaat het geld gebruiken om de processen te verbeteren.

Gedeeld

Geef een reactie