Kabinet wil geen marktwerking in de ambulancezorg

Marktwerking in de ambulancezorg lijkt van de baan. Het kabinet vindt dat iedereen op een ambulance moet kunnen rekenen als dat nodig is. Daarom mogen de huidige aanbieders het werk ook na 2021 blijven uitvoeren, schrijft het AD.

Het werk van de ambulancemedewerker vraagt om zekerheid, kwaliteit en continue beschikbaarheid, zegt minister Bruins van Medische zorg. De ambulancemedewerkers werken nauw samen met huisartsen, spoedeisende hulpafdelingen en andere partners en die samenwerking kan verstoord worden als om de zoveel jaar een ander bedrijf de aanbesteding wint.

Algemeen belang
Nederland heeft nu nog 25 ambulanceregio’s, met ieder één regionale ambulancevoorziening. Deze worden geleverd door tien publieke dienstverleners, vijf coöperaties, vijf stichtingen en vijf bedrijven. Deze bieden zowel de spoedeisende als de geplande ambulancezorg en beheren een meldkamer. In de nieuwe situatie zullen er tien landelijke meldkamers overblijven, van waaruit ook de ambulances worden aangestuurd. De ambulancezorg zelf blijft voor onbepaalde tijd in handen van de huidige aanbieders. Het kabinet is hier tevreden over, maar ‘Brussel’ vindt dat ook in de ambulancezorg de marktwerking ervoor moet zorgen dat de voordeligste partij het werk mag doen. Minister Bruins ondervangt dit door de ambulancezorg aan te merken als ‘niet-economische dienst van algemeen belang’. In dat geval is de mededingingswet niet van toepassing en hoeven de diensten niet openbaar aanbesteed te worden.

Geen gele taxi
Volgens Bruins is een ambulance geen gele taxi. Aan de Kamer schrijft hij dat het om een ‘fantas­tisch uitgerust vervoermid­del met hooggekwa­li­fi­ceerd personeel aan boord’ gaat. “Dat moet altijd zo blijven; een aanbesteding kan leiden tot een situatie waarin mensen minder hun best gaan doen als het contract niet verlengd dreigt te worden.” Volgens de minister houdt de overheid streng toezicht op de kwaliteit van de aanbieders. Als deze niet aan de eisen voldoen, zal worden ingegrepen. Het voldoen aan de eisen is echter niet eenvoudig. Ook in deze sector bestaan capaciteitsproblemen met hoge werkdruk als gevolg. Dat was voor het ambulancepersoneel de laatste jaren verschillende keren reden om actie te voeren. Bruins zegt dat de branche op het moment nieuwe kwaliteitsnormen aan het opzetten is. Het maakt hem overigens niet uit of publieke of private organisaties de ambulancezorg uitvoeren. “Als de responstijden maar oké blijven.” Dat laatste is volgens hem prima in orde.

Gedeeld

Geef een reactie