Kamer keurt minder snelle vrijlating gevangenen goed

Als het aan de Tweede Kamer ligt komen gevangenen binnenkort niet meer automatisch vrij als zij twee derde van hun straf hebben uitgezeten. Een ruime meerderheid stemde in met het wetsvoorstel van minister Dekker, dat de verandering moet regelen.

Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd, maar de kans is klein dat dit niet gebeurt. In de Tweede Kamer was alleen de Partij voor de Dieren tegen. De reden dat minister Dekker de wet wil aanpassen is dat het vervroegd vrijlaten van gevangenen het rechtsgevoel van slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers aantast. De verandering was ook al aangekondigd in het laatste Regeerakkoord.

Voorwaarden
In het nieuwe systeem worden gevangenen pas in de laatste twee jaar van hun detentie onder voorwaarden vrijgelaten. Elke keer vindt daarbij een individuele toetsing plaats. Een van de voorwaarden is dat de vrijgelaten gevangenen vanaf de eerste dag aan hun terugkeer in de maatschappij werken. Ook ander goed gedrag wordt beloond. Wie zich goed gedraagt en meewerkt aan programma’s voor resocialisatie, krijgt extra voorzieningen.

Gedeeld

Geef een reactie