Kan je nog beveiligen in de anderhalvemetersamenleving?

Beveiligen blijft altijd nodig. De coronacrisis verandert daar niets aan. Wel verandert de crisis veel aan het beveiligen zelf. Welke maatregelen nemen de bedrijven zoal om operationeel te kunnen blijven in de anderhalvemetersamenleving?

Patrick van der Leelie van NVD Beveiligingen geeft aan dat het intern direct goed geregeld was. “Onze meldkamercentralisten zitten op voldoende afstand uit elkaar en kantoorpersoneel werkt nu zoveel mogelijk van huis uit, waarbij we via videocalls onderling contact houden. We willen wel dat medewerkers ook regelmatig op kantoor komen en hebben daarvoor een speciaal rooster ingesteld. Zo blijft voldoende onderlinge afstand mogelijk. Alles wordt ook intensief schoongehouden om besmetting via de werkplek te voorkomen. Verder worden de eerdere plannen voor de herinrichting van onze vestigingen aangepast naar de nieuwe anderhalvemetersamenleving.”

Externe maatregelen
Extern ligt het iets ingewikkelder. Daar is het bedrijf afhankelijk van de situaties bij opdrachtgevers. “De meeste treffen zelf maatregelen om besmetting te voorkomen”, vervolgt Van der Leelie. “Maar je hebt ook bedrijven die vinden dat wij daar als beveiligingsbedrijf zelf verantwoordelijk voor zijn. Wij zorgen sowieso al voor handschoenen en eventueel beschermende kleding en mondkapjes, maar onze mensen moeten ook voldoende ruimte krijgen om afstand te kunnen bewaren. Een opdrachtgever weigerde daaraan mee te werken. Daar hebben we dan maar afscheid van genomen. Echt bizar, want het was bepaald geen onbekend bedrijf, waar we al vele jaren de beveiliging voor verzorgden. Maar als het om gezondheid gaat, komen onze medewerkers op de eerste plaats.”

Elk fysiek contact vermijden
Ook de surveillance- en bestelwagens worden grondig gereinigd, voordat andere medewerkers ermee mogen rijden. Dankzij digitale techniek kan verder elk fysiek contact met klanten worden vermeden. Zelfs het aftekenen van de opdracht gebeurt nu op afstand. En er wordt standaard met handschoenen aan gewerkt. Klussen zonder hoge prioriteit worden voorlopig opgeschort, terwijl sommige andere werkzaamheden naar voren kunnen worden gehaald, nu de panden op last van de regering tijdelijk gesloten zijn. Van der Leelie verwacht de crisis goed door te komen. “We zitten overwegend in sectoren die nog goed draaien. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar we hebben voldoende reserves voor als sommige klanten vanwege de crisis wat later willen betalen dan gebruikelijk.”

Creatieve en vernieuwende oplossingen
“Wij werken samen met opdrachtgevers uit verschillende sectoren   en iedere sector heeft op dit moment zo zijn eigen uitdagingen”, zegt commercieel directeur Menno van der Zalm van Trigion. “Naast de maatregelen die vanuit overheidswege gelden kijken we daarom per opdrachtgever wat er specifiek nodig is om op locatie(s) een zo veilig mogelijke (werk)omgeving te creëren. Het houden van 1.5 meter afstand is voor onze beveiligers niet altijd een haalbare kaart. Denk aan locaties waar we beveiligingstaken uitvoeren in een beperkte ruimte; of bij het visiteren van mensen. Het is mooi te zien dat juist in deze tijd creatieve en vernieuwende oplossingen ontstaan. Denk aan het opstellen van looproutes of het maken van afspraken over ‘visiteren op afstand’. Daarbij vragen we op 1,5 meter afstand en met behulp van een plexiglas afscherming de persoon die gevisiteerd wordt alle zaken die hij of zij bij zich heeft op tafel te leggen om zo controle op onrechtmatige goederen uit te voeren.”

De nieuwe standaard?
Van der Zalm: “Ook omdat het op sommige locaties rustiger is qua traffic en andere beveiligingstaken, nemen slimme camera’s van onze AlarmServiceCentrale soms het werk van de beveiliger tijdelijk over. Daarnaast werken we what-if scenario’s uit binnen onze Kenniskring Facilicom Veilig waarbij we op dit moment vooral scenario’s onderzoeken voor een gefaseerde terugkeer in de nieuwe 1,5 meter economie en andere eventuele aanpassingen in werkomstandigheden. Tegelijkertijd monitoren we nieuwe (technische) oplossingen scherp en onderzoeken we of deze ook na de coronacrisis in sommige gevallen ‘de nieuwe standaard’ kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nog betere bezoekersregistratiesystemen om bezoekersstromen te regisseren en te doseren! Waarbij we ons nu vooral richten op het hier en nu om het werk bij de klanten zo goed mogelijk voort te zetten. Als de storm is gaan liggen gaan we alles evalueren en waar opportuun inhoudelijk verder doorontwikkelen. Door deze manier van werken kunnen we in deze periode onze werkzaamheden op een veilige manier voortzetten.”

Goed voorbereid
“Voor de ondersteunende diensten is het relatief eenvoudig en waren we al goed voorbereid”, zegt algemeen directeur Aad de Vries van SERIS Nederland. “We zijn vanaf dag 1 vanuit huis gaan werken, hetgeen prima mogelijk is omdat SERIS nagenoeg volledig gedigitaliseerd is. De dagelijkse video calls zorgen ervoor dat iedereen up to date blijft en we gezamenlijk besluiten kunnen nemen. Voor diegenen die een thuissituatie hebben die het niet prettig maakt om op afstand te werken en voor incidenteel werk vanaf kantoor, geeft ons nieuwe pand uitstekende faciliteiten om op 1,5 meter afstand te kunnen werken. Ook de centralisten werken in een veilige omgeving met voldoende onderlinge afstand en reinigingsmiddelen .

Een stuk lastiger
Voor de beveiligers is het een stuk lastiger. De vanzelfsprekende maatregelen zijn allemaal genomen en we hebben met het grootste deel van onze opdrachtgevers uitstekende afspraken kunnen maken. We moeten dan denken aan het gebruik van handschoenen, eventueel mondkapjes, het niet meer aanpakken van pasjes en/of ID’s, afstand markeringen, maximaal aantal personen in een ruimte, een separate in- en uitgang, voldoende reinigingsmiddelen, extra automatisering om op een veilige manier te kunnen inwerken, etc. etc. ., Naar de iets verdere toekomst zullen er nog wel uitdagingen komen, waarvoor goed overleg met onze opdrachtgevers belangrijk is. Met name omdat we er rekening mee moeten houden dat deze uitdagingen langere tijd zullen duren. Hoe gaan we de BHV op een veilige manier gestalte geven? Hoe houd je voldoende afstand in hoge kantoorgebouwen, waar liftgebruik essentieel is, bij een calamiteit? Hoe stem je de regels voor toegang tot een complex af op de Covid-19 maatregelen, met inachtneming van de AVG? Gaan we in een veel grotere omvang gebruik maken van innovatieve technische hulpmiddelen om ID’s en andere bewijzen op echtheid te controleren zonder contact?”

Is het vol te houden?
Is het bewaren van een onderlinge afstand om coronabesmetting tegen te gaan voor beveiligers vol te houden? Algemeen directeur Vinz van Es van G4S Nederland: “Er zijn onderdelen van de beveiligingsbranche die prima op anderhalve meter afstand kunnen worden uitgevoerd. Denk aan surveillances en (balie) bewaking bij bedrijfspanden. Dit is mogelijk omdat er of een fysieke barrière wordt geplaatst of afstand bewaard wordt tussen de beveiliger en het publiek waarmee deze te maken krijgt. Dat kan met afstandsmarkeringen en/of plexiglas schermen bij de receptie. Kijken we naar beveiligingsberoepen waar fysiek contact niet te vermijden is, dan vraagt dit om een andere benadering. Bij een reanimatie bijvoorbeeld, volgen we de richtlijnen vanuit de overheid waarbij er geen mond-op-mond beademing wordt gedaan bij volwassenen en bij verdenking van een COVID-19 besmetting mag er geen borstcompressie worden gebruikt, alleen een AED. Voor de diensten waarbij anderhalve meter afstand niet mogelijk is moeten we, in samenwerking met onze opdrachtgevers, de afweging maken waar, wanneer en hoe we onze persoonlijke veiligheid kunnen garanderen, om de veiligheid van onze samenleving te waarborgen”, vervolgt Van Es.

Maatregelen naleven is cruciaal
Welke maatregelen tref je als werkgever en hoe zijn die te handhaven? “We zijn al in een vroeg stadium begonnen met het informeren van onze collega’s over het nemen van voorzorgsmaatregelen op basis van wat het RIVM adviseert”, antwoordt Van Es. “Het naleven is natuurlijk cruciaal. We moedigen een ieder dan ook aan elkaar hierop aan te spreken en elkaar zo te helpen ons gedrag hierin te veranderen. Daarnaast kijken we per locatie, zowel onze eigen locaties als die van een opdrachtgever, welke maatregelen we kunnen doorvoeren om de veiligheid van onze collega’s en die van de klant te kunnen garanderen. Dit varieert per locatie, waarbij afstand en persoonlijke hygiëne altijd key zijn. Op kantoor kijken we naar wat er mogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren tussen de bureaus, ontwikkelen we slimme looproutes om zo min mogelijk ‘verkeer’ tegen te komen, maken we contactpunten extra vaak schoon, hangen er overal op kantoor posters en liggen er flyers met de hygiënemaatregelen.”

Nieuwe manier van denken
Op de trainingscentra is G4S begonnen met fever screening bij aankomst met de Thermo Cams die daarvoor zijn ontwikkeld en die het bedrijf ook voor opdrachtgevers gebruikt. Van Es: “We meten daarmee de lichaamstemperatuur van iedereen die het pand binnenkomt. Registreren we een verhoging, dan wordt de deelnemer verzocht om naar huis te gaan. Ook hebben we de groepsgrootte van onze trainingen verlaagd van zestien deelnemers naar maximaal zes om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.”
De coronacrisis vraagt volgens Van Es om een nieuwe manier van denken. En een van de belangrijkste veranderingen voor beveiligers, is dat zij hun positie ten overstaan van de mens met wie ze te maken hebben nu anders zien. De crisis heeft ons laten zien hoeveel fysiek contact er dagelijks is en hoeveel invloed wij hebben op de mensen om ons heen. Of de oude stijl van werken gaat terugkomen? Ik denk niet helemaal. Wat ik wel verwacht is dat mensen uiteindelijk een aantal van de huidige maatregelen en omgangsvormen vast gaan houden, ook na de coronacrisis.”

Gedeeld

Geef een antwoord