Kenteq draagt examinering inbraakcursussen over aan CIBV

Kenteq heeft de examinering op het gebied van inbraakbeveiliging overgedragen aan CIBV. Deze Certificatie- en Exameninstelling verzorgt al examens op het gebied van blusgas- en sprinklerinstallaties. Nu is daar een pakket aan examens op het gebied van inbraakbeveiliging aan toegevoegd.
Kenteq heeft besloten deze examens over te dragen aan CIBV teneinde kwalitatief hoogwaardige examinering voor de beveiligingsmarkt te kunnen continueren, ook voor andere opleiders in de beveiligingsmarkt. Die hadden er nogal eens moeite mee dat de officiële examens door hun concurrent afgenomen moesten worden, want Kenteq is zelf ook opleider.
De examencommissie voor inbraakbeveiliging is opnieuw  samengesteld en vormt nu een betere afspiegeling van de belanghebbende partijen in de beveiligingsmarkt. Kenteq blijft zoals vanouds cursussen op het gebied van beveiliging verzorgen.
De examens voor inbraakbeveiliging die voortaan worden afgenomen door het CIBV zijn:
•    MBV theorie en praktijk
•    TBV theorie en praktijk
•    TBMB theorie en praktijk
•    CCTV Installatiedeskundige
•    CCTV Projecteringsdeskundige.

Gedeeld

Geef een antwoord