‘Ketenmariniers’ moeten overlast van asielzoekers terugdringen

Staatssecretaris Mark Harbers van J&V stelt drie zogenoemde ’ketenmariniers’ aan, die in heel Nederland op asielcentra worden afgestuurd, als de bewoners daarvan overlast veroorzaken. Ze treden niet zelf op, maar zorgen er als regisseur voor dat de overlast bestreden wordt.

Het zijn vaak maar enkele personen die verantwoordelijk zijn voor de overlast en dat betreft dan meestal asielzoekers uit veilige landen die geen kans maken op een verblijfstatus en dus niets te verliezen hebben. Zij veroorzaken niet alleen overlast, maar bezorgen ook goedwillende asielzoekers een slechte reputatie, terwijl die wel met een valide reden in Nederland verblijven. Daarom gaan de ketenmariniers persoonsgericht te werk. Individuen die overlast veroorzaken worden aangepakt met een lik-op-stukbeleid, zo zegt Harbers. Dat mag op onorthodoxe wijze als dat nodig is om tot oplossingen te komen. Wat precies de bevoegdheden zijn van de hulpverleners houdt de staatssecretaris overigens in het midden.

Golf van overlast
De maatregel volgt op een golf van overlast, waarvan men zich kan afvragen of die door slechts drie personen te bestrijden is. Dinsdag maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vorig jaar 13.350 incidenten met asielzoekers heeft geregistreerd. In 2017 waren dat er nog 11.820. Bijzonder, omdat in dezelfde periode de bezetting met 8,5 procent afnam. 7.460 keer werden de huisregels van het COA overtreden en 3.410 keer was er sprake van geweld of agressie tegen personen. Ook de politie had het er druk mee. Deze moest 4.600 keer optreden na melding van problemen met asielzoekers, zoals winkeldiefstallen, zakkenrollen, straatroof, mishandelingen en bedreigingen. Vooral asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen maakten zich daaraan schuldig.

Gedeeld

Geef een reactie