Keurmerk voor brandveiligheid van kamerverhuur

Studenten denken meestal niet als eerste aan de brandveiligheid als zij eindelijk een kamer hebben gevonden. En als ze er wel aan denken. Hoe weten ze dan dat het veilig is? Daarvoor is het Keurmerk KamerVerhuur & Veiligheid (KKVV) in het leven geroepen.

Het Keurmerk KamerVerhuur & Veiligheid (KKVV) is een keurmerk dat toeziet op brandveiligheid in kamerverhuurpanden. Het heeft drie niveaus. Het basisniveau gaat uit van zelfcontrole van de algemene ruimten door de verhuurder en registratie door de huurder. Bij het tweede niveau wordt ook naar de individuele woonruimten gekeken en bij het derde niveau voldoet een eigenaar aan alle brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit. Elk kamerverhuurpand zou volgens de initiatiefnemers ten minste moeten voldoen aan het basisniveau. Door te voldoen aan de eisen van KKVV toont een verhuurder dat hij een goede invulling geeft aan zijn zorgplicht voor wat betreft de brandveiligheid! De kamerverhuurder kan via de website van het KKVV controleren hoe het ervoor staat met de brandveiligheid van het pand. Ook de huurder kan dat zien.
Deze week is in Nijmegen een pilot gestart. De bedoeling is dat de komende acht maanden zo’n veertig panden gaan voldoen aan de eisen van het keurmerk. Daarna wordt het breder uitgerold met als uiteindelijk doel om alle kamerverhuurders in Nederland te bewegen te gaan voldoen aan de brandveiligheidseisen.

Gedeeld

Geef een antwoord