CCV maakt PAC-schema geschikt voor videotoezichtcentrales

Het CCV heeft het certificatieschema PAC aangepast aan de gewijzigde Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (RPBR). Het gaat hier om versie 3.0, die ook rekening houdt met de eisen die nu aan videotoezichtcentrales worden gesteld. Videotoezichtcentrales kunnen zich conform het nieuwe schema laten certificeren.

Met de aanpassing van de RPBR per 1 april 2019 worden aan Videotoezichtcentrales (VTC) dezelfde eisen gesteld als aan een Particuliere Alarmcentrales (PAC). Hiervoor is het toepassingsgebied van het certificatieschema uitgebreid. De wijzigingen in versie 3.0 zijn zo minimaal mogelijk gehouden, passend bij de wijzigingen in de RPBR, aldus Kiwa dat het schema uitvoert.

Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van het certificatieschema betreft de processen van Particuliere Alarmcentrales en Videotoezichtcentrales die leiden tot de juiste afhandeling van (alarm)signalen. Bij de Particuliere Alarmcentrale (PAC) gaat het om het ontvangen en beoordelen van door alarmapparatuur verzonden signalen (zoals inbraakalarmen, brandalarmen, storingsmeldingen bij inbraakalarminstallaties en brandmeldinstallaties) en het in gang zetten van de met de abonnee afgesproken actie.
Bij de Videotoezichtcentrale (VTC) betreft het het ontvangen en beoordelen van door videoapparatuur verzonden beelden (zoals alarmsignalen vanuit videocamera’s, het periodiek uitkijken van beelden) en de met de abonnee afgesproken actie in gang zetten.
Gezien de aanwijzing van het certificatieschema in de RPBR is de titel van het certificatieschema niet gewijzigd. Het certificatiemerk is in het verlengde hiervan eveneens niet aangepast.

Versie 3.0 van het certificatieschema PAC is te downloaden via deze website.

Gedeeld

Geef een reactie