Klimaatschade kan wereldwijd oplopen tot 180 miljard dollar

Herverzekeraar Swiss Re schat in haar jongste prognoses dat klimaatgerelateerde verzekerde verliezen wereldwijd kunnen oplopen tot ruim 180 miljard dollar in 2040. In Europa zullen overstromingen de meeste impact hebben. Dit meldt het Verbond van Verzekeraars.

De verwachtingen zijn afkomstig uit het rapport More risk: the changing nature of P&C (Property & Casualty) insurance opportunities to 2040, dat Swiss Re onlangs uitbracht. Klimaatrisico’s als overstromingen en bosbranden zullen wereldwijd tot hoge claims en premies gaan leiden. Swiss Re voorspelt dat de verliezen in ontwikkelde economieën met 30 tot 63 procent kunnen toenemen. In sommige belangrijke markten, zoals die van China en het Verenigd Koninkrijk, kan de stijging zelfs oplopen tot 90 à 120 procent.”

Premies
In het rapport gaat de herverzekeraar onder meer in op de premies voor aansprakelijkheidsrisico’s die naar schatting jaarlijks met 4,7 procent zullen stijgen. Dat heeft ook te maken met technologische, sociale en wettelijke veranderingen die de reikwijdte van aansprakelijkheid vergroten. Ook het aandeel catastroferisico in opstal- en inboedelpremies zal flink stijgen voor de zogenoemde ontwikkelde economieën: van zo’n 20 procent in 2020 naar ongeveer 28 tot 31 procent in 2040. Wereldwijd zal de stijging van opstal- en inboedelpremies nog wat hoger uitkomen en tussen de 33 en 41 procent gaan bedragen.

Hogere temperatuur
De effecten van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar, schrijft Swiss Re, onder meer door hogere temperaturen, een stijgende zeespiegel en grotere weersextremen. Vooral die hogere temperatuur zal een steeds grotere bijdrage leveren aan de verliezen, maar de onderneming waagt zich niet aan een concrete voorspelling. Met name omdat andere factoren, waaronder economische ontwikkeling en verstedelijking, ook een grote rol spelen en door klimaatverandering zelfs kunnen worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen preventieve maatregelen de verliezen in de toekomst juist verminderen.

Bosbranden en cyclonen
De grootste risico’s ziet Swiss Re in bosbranden, overstromingen en tropische orkanen. Dat laatste zal vooral in de VS voor een forse stijging van de schade zorgen. De verliezen kunnen daar toenemen met bijna vijftig procent. De verzekerde verliezen door bosbranden noemt de herverzekeraar nu al dramatisch. Voor 2016 was het aandeel in de totale schade van natuurrampen twee procent. Dat is nu twaalf en zal alleen maar toenemen. De herverzekeraar schat dat de verliezen door bosbranden in de VS met 140 procent toenemen.

Overstromingen
Waarschijnlijk is dat de verliezen door overstromingen het meeste toenemen, besluit Swiss Re. Vooral in Europa zullen overstromingen de meeste impact hebben. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland kunnen de verliezen met tweehonderd procent toenemen. De verliezen door winterstormen, volgens Swiss Re het grootste catastroferisico in Europa, kunnen met zestien procent toenemen.

Gedeeld

Geef een antwoord