Koning neemt deel aan veiligheidsevenement van NIDV

Koning Willem-Alexander bezoekt de dertigste conferentie van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidgerelateerde Industrie op 15 november in Rotterdam. Het thema is ‘internationaal samenwerken’. Ook de bedrijven op de tentoonstelling krijgen bezoek van Zijne Majesteit.

Tijdens het symposium, met als thema ‘Internationaal samenwerken’, leidt moderator Angelien Eijsink de aanwezigen door de ochtend met interessante sprekers. Minister van Defensie Ank Bijleveld en lid van de Raad van Bestuur en Chief Operations Officer (COO) van KPN Joost Fartwerck gaan in op het thema.
Aansluitend bezoekt de koning de NIDV-tentoonstelling, waar de nationale en internationale industrie, overheid en kennisinstituten op het gebied van defensie en veiligheid zich presenteren. Ook minister van Defensie Ank Bijleveld en staatssecretaris van Defensie Barbara Visser bezoeken de tentoonstelling.

Europees speelveld
Met het thema Internationaal samenwerken wil de NIDV haar achterban optimaal bij onder meer de ontwikkelingen op het gebied van Europese Defensieprojecten betrekken zodat de bedrijven eigen afwegingen kunnen maken om aan de initiatieven deel te nemen. Het is volgens de organisatie van groot belang dat er in het komende decennium een Europees gelijk speelveld komt. Op het symposium wordt duidelijk dat Nederland klaar is om de samenwerking aan te gaan. Om samen sterker te staan, in Europa en de wereld.

Gedeeld

Geef een reactie