Kosten zieke werknemer fors onderschat

Een langdurig zieke werknemer kost ruim anderhalf keer meer dan werkgevers verwachten. Werkgevers schatten de kosten van een zieke werknemer gemiddeld op 143 euro per dag. In werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld 230 euro per dag (bron: TNO).

Daarmee schat 71 procent de verzuimkosten te laag in. Dat blijkt uit onderzoek van Baken Adviesgroep in opdracht van Delta Lloyd. Ziekteverzuim heeft een grote financiële impact op bedrijven, maar slechts 36 procent van de bedrijven maakt zich zorgen over ziekteverzuim. En dat terwijl 29 procent van de ondervraagde bedrijven het afgelopen jaar te maken heeft gehad met langdurig ziekteverzuim (verzuim langer dan vier weken).

Wakker liggen van ziekteverzuim
Een derde van de ondernemers maakt zich enigszins zorgen over ziekteverzuim, maar slechts 3 procent ligt er echt wakker van. Kleinere bedrijven maken zich het minste zorgen over ziekteverzuim. Dit is opvallend, langdurige uitval kan juist bij bedrijven met minder dan tien werknemers grote impact hebben op de bedrijfscontinuïteit. Ondernemers met meer dan honderd werknemers maken zich het meest zorgen en een aanzienlijk deel (18 procent) ligt er zelfs wakker van. Langdurig ziekteverzuim komt vaker voor bij grote bedrijven (67 procent) dan bij kleine bedrijven (21 procent).

Regie op ziekteverzuim
Gerard van Rooijen, directeur Inkomen & Verzuim Delta Lloyd: “Voor werkgevers heeft langdurig ziekteverzuim vaak een grote financiële impact, maar we begrijpen ook dat werkgevers hier niet dagelijks mee bezig zijn. Met dit onderzoek willen we werkgevers inzicht geven in ziekteverzuim en hen bewust maken dat zij zelf de regie kunnen nemen in hun verzuimbeleid. Om werkgevers daarbij te helpen biedt Delta Lloyd onder andere een masterclass ‘Omgaan met verzuim’ aan. Natuurlijk kun je met een ziekteverzuimverzekering de belangrijkste financiële risico’s afdekken, maar het is nog beter om ziekteverzuim te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld door vroegtijdig signalen van verzuim te herkennen en in geval van verzuim een casemanager aan te stellen die het re-integratietraject zo goed mogelijk begeleid.”

Indirecte verzuimkosten
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 70 procent van het loon gedurende 104 weken door te betalen. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld 230 euro per dag. Maar werkgevers krijgen ook te maken met indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Worden deze kosten wel meegenomen, dan kunnen de ziekteverzuimkosten verder oplopen naar ruim 400 euro per dag.

Onderzoeksdetails
Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Baken Adviesgroep onder 361 directeuren, eigenaren, HR- en finance managers die (mede)verantwoordelijk zijn voor verzuimverzekeringen in maart 2016. Op basis van het onderzoek heeft Delta Lloyd de whitepaper ‘Omgaan met verzuim’ en de infographic ‘Waarom regie op ziekteverzuim verstandig is?’ gemaakt.

Gedeeld

Geef een reactie