KPN en VodafoneZiggo hoeven geen concurrenten toe te laten

VodafoneZiggo hoeft haar kabelnetwerk niet open te stellen voor concurrenten en KPN is niet langer gereguleerd. Dat is de uitkomst van de procedure die een aantal telecombedrijven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hadden aangespannen.

De procedure was gericht tegen het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het CBb heeft dit marktanalysebesluit vandaag vernietigd. In het marktanalysebesluit had ACM aan zowel KPN als VodafoneZiggo de verplichting opgelegd om andere marktpartijen toegang te verlenen tot hun netwerk. Zonder deze verplichting zouden KPN en VodafoneZiggo volgens ACM een gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht hebben op de retailmarkt voor internetdiensten of bundels met internetdiensten. Het CBb oordeelt echter dat ACM het bestaan van zo’n gezamenlijke marktmacht niet heeft bewezen. Daarmee vervalt de basis voor de aan KPN en VodafoneZiggo opgelegde regulering en sneuvelen dus ook de toegangsverplichtingen.

Gedeeld

Geef een antwoord