Lok-BOA’s tegen ‘vrouwenversierders’

Rotterdam heeft het zo gehad met jongens die jonge vrouwen bejegenen met gesis, beledigingen en zelfs bedreigingen, dat BOA’s ingezet gaan worden om hen op de bon te slingeren. De straf kan oplopen tot een boete van 4100 euro of drie maanden cel.

De bedoeling is om per 1 januari 2018 de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) te wijzigen om seksuele straatintimidatie strafbaar te stellen. Het college is hierover in gesprek met onder andere het OM. Vanaf volgende maand starten Rotterdamse handhavers, vooruitlopend op het verbod, met het constateren van straatintimidatie en het geven van waarschuwingen aan plegers. Het gaat hierbij om uitlatingen of gedragingen waarmee vrouwen gehinderd, beledigd, gekwetst, bedreigd worden of beperkt in hun vrijheid. Denk hierbij aan sissen, schelden, naroepen, om sex vragen, achternalopen of in het nauw drijven van vrouwen. 84 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar heeft hier last van.

Handhaving
“Het feit dat vrouwen zich zo beperkt voelen in hun vrijheid dat zij hun kleding aanpassen of bepaalde delen van de stad ontwijken, is niet acceptabel”, zegt wethouder Joost Eerdmans van Veiligheid. Daarom wordt een aanpak voorgesteld om de overlast aan te pakken en bewustwording bij slachtoffers, plegers en omstanders te vergroten. Voor alle professionals die met de handhaving te maken krijgen, komt een speciale training. De gemeente stelt vier extra bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) aan, die zich – ook undercover – gaan bezighouden met de handhaving. Inzet gebeurt vooral in de wijken Centrum, Charlois, Delfshaven en in Noord, waar veel straatintimidatie voorkomt door met name Marokkaanse jongens tussen de 18 en 25 jaar.

Meldpunt
De gemeente wil starten met een meldpunt voor slachtoffers en omstanders. Dat meldpunt moet dan direct gekoppeld worden aan het Centrum Seksueel Geweld. Een stadsbrede campagne moet de bewustwording aanwakkeren dat seksuele straatintimidatie niet normaal en niet acceptabel is. Ook worden plegers via massacommunicatie gewezen op de consequenties van hun gedrag. Van de speciale Invi Armband (armband die bij ontkoppeling direct een ondraaglijke geur verspreidt) zullen door de gemeente 200 exemplaren beschikbaar worden gesteld aan de doelgroep. Straffen van daders kan echter pas nadat de APV is aangepast.

Het plan van aanpak is tot stand gekomen in samenspraak met politie, OM, Erasmus Universiteit Rotterdam, Stichting Stop Straatintimidatie, Stichting JOZ, Centrum voor Seksueel Geweld, diverse Rotterdamse maatschappelijke organisaties en de gemeente Rotterdam. Rotterdam overweegt om na seksuele straatintimidatie ook een aparte aanpak op te stellen voor het belagen van homo’s, lesbiennes, bi-seksuelen en transgenders.

Gedeeld

Geef een antwoord