Lonen cao Veiligheidsdomein stijgen met 1,83 procent

Branchevereniging VBe NL en vakbond De Unie hebben overeenstemming bereikt over de loonstijging zoals bepaald in de cao Veiligheidsdomein. Op basis van de consumentenindex en de bedrijvenindex gaan de lonen per 1 april 2021 met 1,83 procent ophoog.

De onderhandeling over de loonstijging was met enkele maanden uitgesteld vanwege de coronacrisis die veel beveiligingsbedrijven zwaar heeft geraakt. Het beeld is overigens wisselend. Er zijn ook bedrijven die minder zwaar door de pandemie zijn geraakt.

Loonontwikkeling volgt cao-systematiek
Bij de loonstijging wordt gekeken naar de consumentenindex, de bedrijvenindex en de loononderhandelingen tussen partijen. Al deze onderdelen tellen voor 1/3 mee. Het laatste deel is in deze cao op nul procent gesteld. Dit vonden de partijen passend bij de ontwikkelingen en onzekerheden binnen het Veiligheidsdomein voor dit jaar. De consumentenindex (juni 2020) bedraagt 1,4 procent en de bedrijvenindex (tweede kwartaal 2020) 4,1 procent. Gemiddeld komt dat neer op 1,83 procent en dat wordt dan ook de loonstijging. De ingangsdatum van deze loonstijging wordt eenmalig opgeschoven naar 1 april 2021 of loonperiode 4.

Hoger dan gemiddeld in de sector
Aanvullend is door partijen besloten de premie voor het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein voor crowdmanagement, als gevolg van de impact van de coronacrisis, voor het jaar 2021 met 0,3 procent te verlagen. De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2021. In december zijn tussentijdse cao-wijzigingen afgesproken zoals een aantal redactionele aanpassingen en afspraken over zelfstandigen zonder personeel en reservisten.
Onderhandelaar Leon Vincken van VBe NL: “De uurlonen zijn na deze loonstijging 1,65 procent hoger dan gemiddeld in de sector. Ook op andere onderdelen blijft de cao Veiligheidsdomein aantrekkelijk voor werknemers, zoals een hogere pensioenopbouw, een eigen leerrekening en invloed op werktijden. Het totale voordeel loopt op tot ruim 2 procent. Partijen kiezen bewust om de cao Veiligheidsdomein aantrekkelijk te houden voor alle werknemers binnen het brede sectorale Veiligheidsdomein.”

Gedeeld

Geef een antwoord