Weinig ‘look alike’-fraude met Nederlandse paspoorten

Ondanks dat bij de grenscontrole op luchthavens nog geen gebruik wordt gemaakt van biometrische controle, komt het weinig voor dat iemand reist op het paspoort van iemand met een uiterlijke gelijkenis. Dit concludeert Stichting Privacy First, die kritisch staat tegenover verzameling van biometrische informatie over burgers.

De stichting baseert zich op cijfers van het Expertisecentrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID) op Schiphol. Hieruit blijkt dat het van 2008 tot en met 2016 in totaal 192 keer is geconstateerd, dat iemand met het paspoort van een ‘dubbelganger’ de grens probeerde te passeren. Vorig jaar gebeurde dit veertien keer. Juist om ‘look alike’-fraude te voorkomen is enkele jaren geleden het biometrische paspoort ingevoerd, waarvoor burgers verplicht zijn hun vingerafdrukken af te staan bij de aanvraag ervan.

Disproportioneel
Inmiddels hebben zo’n twintig miljoen burgers hun vingerafdruk laten opslaan in de database van het Rijk. Nutteloos, volgens de Stichting Privacy First, want er wordt niets mee gedaan. Gezien de omvang van de fraude vindt men de maatregel ook disproportioneel en een collectieve schending van de persoonlijke levenssfeer van iedere Nederlander. Het is echter de vraag of het aantal gevallen van ‘look alike’-fraude niet zal toenemen, nu zoveel publiciteit is gegeven aan het feit dat de chips niet gescand worden bij de grenscontrole.

Gedeeld

Geef een reactie