Marechaussee mag van rechter selecteren op huidskleur

De Koninklijke Marechaussee maakt zich niet schuldig aan etnisch profileren als bij het controleren van mensen die Nederland willen binnenkomen de huidskleur een rol speelt. Dit is volgens de rechtbank in Den Haag niet in strijd met het verbod op discriminatie. De zaak was aangespannen door onder andere Amnesty International.

Enkele burgers en maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en RADAR, hadden de marechaussee voor de rechter gedaagd, omdat er op luchthavens etnisch geprofileerd zou worden. Mensen met een donkere huidskleur worden volgens hen vaker gecontroleerd dan anderen. De rechter vindt echter niet dat hierbij sprake is van discriminatie. Schadelijk voor Nederland en de marechaussee, aldus advocaat Jelle Klaas namens de klagers. Hij vertegenwoordigt onder andere gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga van Eindhoven, die in 2018 op de luchthaven in die stad uit de rij werd gehaald voor controle. Ook een donkere vrouw overkwam dat. De blanke passagiers werden niet gecontroleerd.

Objectieve aanwijzing
De zaak heeft betrekking op de MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid), die worden ingezet bij de controle van vliegtuigpassagiers, treinreizigers en weggebruikers uit landen van binnen de Europese Unie. Binnen de EU worden geen grenscontroles uitgevoerd, maar wordt wel gecontroleerd of mensen niet illegaal willen emigreren. Volgens de rechter is er weliswaar geen eenduidige definitie van etniciteit, maar kunnen onveranderlijke uiterlijke kenmerken, in het bijzonder huidskleur of ras, wel aanleiding geven om iemand te controleren. Simpelweg omdat etnische uiterlijke kenmerken een objectieve aanwijzing kunnen zijn voor iemands herkomst of nationaliteit. Wel zijn naast dat gegeven ook andere risico-indicatoren vereist, zoals gedrag. Maar het enkele gegeven dat etniciteit een rol speelt in het kader van het MTV is volgens de rechter niet per definitie discriminerend en kan dus geen grond opleveren voor een algemeen verbod.

Gedeeld

Geef een antwoord