Marechaussees stappen op als burgers komen versterken

De Marechausseevereniging waarschuwt dat er marechaussees ontslag zullen nemen als het inzetten van burgers voor de grensbewaking op luchthavens als Schiphol doorgaat. De KMar wil burgers tijdens drukke vakantieperiodes paspoorten laten controleren, zodat wachtrijen verkort kunnen worden.

Nog altijd komt de Marechaussee militairen tekort waardoor op piekmomenten de wachttijd bij de paspoortcontrole fors kan oplopen.
De Marechausseevereniging (MARVER) ziet echter niets in het plan om 120 burgers in te zetten op de grensbewaking op de luchthavens in Nederland. De Koninklijke Marechaussee (KMar) is van plan om deze burgers in te zetten op de piekmomenten, zodat de wachtrijen verkort worden. Deze burgers worden na een zeer korte opleiding in dienst van een uitzendbureau bij de KMar in dienst genomen. Zij krijgen een contract van minimaal 8 uur in de week.
Bij de leden van de MARVER is veel weerstand tegen dit plan om meerdere redenen. Waar volwaardige marechaussees een opleiding genieten van meer dan een jaar, zouden de burgers met acht dagen les in een lokaal en zeven dagen thuisstudie volgens de KMar geschikt zijn voor het werk op de grensbewaking. Dit is een klap in het gezicht voor de professionals die dagelijks deze belangrijke taak uitvoeren, zo zegt de MARVER.

Werk voor professionals
Het lijkt er volgens de vereniging op dat het wegwerken van rijen voor de werkgever belangrijker is, dan kwalitatief goede grensbewaking. De bewering dat de burgers ‘slechts’ de 1e-lijns grensbewaking uitvoeren geeft blijk van weinig besef van het belang van deze controle. De 1e-lijns grensbewaking is namelijk the first line of defence. Als kwaadwillenden, zoals mensenhandelaren en terroristen, niet tijdens deze controle eruit worden gepikt, dan is het direct een gemiste kans om deze tegen te houden. Dat is dus werk voor professionals met een gedegen opleiding.

De tijd van pleisters plakken is voorbij
Ook de burgers aan de grens zullen niet direct verlichting geven voor bijvoorbeeld de steunverlening vanuit het land. De luchthavens groeien hard en ook technische ontwikkelingen zullen het werk van de KMar niet zover kunnen ondersteunen dat verdere groei van de KMar niet meer noodzakelijk zal zijn. Dat is al gebleken met de automatische grenspassage. Ook zijn er marechaussees die zeggen de KMar te verlaten als blijkt dat burgers met een verkorte opleiding hun werk ook kunnen doen. Zij voelen zich en het vak dan niet meer serieus genomen en vertrekken. Dit komt nog eens bovenop de huidige te hoge uitstroom. Capaciteitsproblemen blijven dus bestaan zolang er niet serieus naar de marechaussees wordt geluisterd en het Kabinet nu echt eens met lange termijnoplossingen gaat komen. De crisis is voorbij. De tijd van pleisters plakken dus ook, aldus de MARVER.

Stapelbanen
De MARVER maakt zich ook zorgen over de contracten voor slechts 8 uur in de week. Dit leidt ertoe dat mensen diverse banen gaan stapelen op de luchthavens om te voorzien in een maandelijks inkomen. Dit is nu al het geval bij veel medewerkers op de luchthavens. Dit is een onwenselijke ontwikkeling die niet vanuit de overheid gestimuleerd zou moeten worden. We dreigen af te glijden naar een Amerikaans systeem waar mensen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bij meerdere werkgevers aan het werk zijn om in hun onderhoud te voorzien. Dat is een weg naar beneden. Een zorgelijke ontwikkeling. Samen met de FNV strijdt de MARVER tegen deze weg naar beneden.

Lange termijn visie
Diverse kabinetten onder leiding van minister-president Rutte hebben de Koninklijke Marechaussee afgebroken, aldus de vereniging. Dit ondanks waarschuwingen vanuit onder andere de MARVER voor de effecten op de lange termijn. Regeren is immers vooruit zien. Het opnieuw opbouwen van de KMar kost tijd. Dat had het kabinet kunnen en moeten weten. Het direct gevolg is dat er op de luchthaven rijen ontstaan bij de grensbewaking. Het kabinet is hiervoor verantwoordelijk en zal dit moeten accepteren. Wat de MARVER betreft zal de KMar nog verder uitgebreid moeten worden om de KMar in staat te stellen alle taken naar behoren uit te voeren. Zonder concessies aan kwaliteit. Daarvoor is onze veiligheid veel te belangrijk.

Gedeeld

Geef een reactie