Mbo-studenten leren veilig programmeren

Als eerste mbo-instelling is ROC Mondriaan Den Haag begonnen hun ict-studenten expliciet te leren om zó te programmeren, dat hun werk bestand is tegen cybercriminelen. Dit maakt De Telegraaf bekend. Het gaat om het zogeheten keuzedeel Veilig Programmeren.

Het keuzevak is bedoeld voor studenten die worden opgeleid tot systeem- en netwerkbeheerder, cybersecurityspecialist of applicatieontwikkelaar. “De opleidingen waren er al, maar we leggen steeds meer de focus op cybersecurity”, zegt projectleider Vincent Raphael in De Telegraaf. In de basis van applicaties mogen volgens hem geen kwetsbaarheden zitten. Vaak is dat wel het geval, omdat vooral gefocust wordt op de werking van programma’s en niet op de weerbaarheid ervan tegen cybercriminaliteit. Als dat niet goed geregeld is, bereik je volgens Raphael ook weinig met virusscanners en firewalls.

Convenant
Vorig jaar sloot ROC Mondriaan een convenant met bedrijven en de gemeente om juist mbo’ers in te zetten voor het voorkomen en bestrijden van cybercriminaliteit. En dat kan volgens Raphael, al wordt vaak gedacht dat hiervoor een hbo- of universitaire opleiding nodig is. Er is volgens hem veel behoefte aan jongeren die het uitvoerende werk kunnen doen. Inmiddels zijn bij de ict-school 400 studenten ingeschreven. Vorig jaar waren er nog elf afstudeerders, nu al 65. Vanuit het bedrijfsleven is er veel interesse en wordt er intensief samengewerkt met de onderwijsinstelling.

Foto: ROC Mondriaan

Gedeeld

Geef een reactie