Meer incidenten met asielzoekers dan eerder gemeld

Er blijken meer incidenten met asielzoekers in opvangcentra te zijn geweest dan eerder werd gemeld. Dat vernam de Tweede Kamer vandaag van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Haar voorganger Mark Harbers moest vanwege dezelfde kwestie aftreden.

Eén poging tot moord of doodslag en vijf zedendelicten zijn niet meegeteld vanwege de door de politiek gebruikte rekenmethode. Ook zijn 239 registraties van verdenkingen van misdrijven niet meegeteld. Maar liefst 5000 asielzoekers in de opvangcentra zijn niet in de telling meegenomen. De Tweede Kamer maakt zich vooral boos over het ontbreken van de zwaarste delicten in de rapporten over door asielzoekers gepleegde criminaliteit.

Methode aangepast
Bij de gewraakte rekenmethode werd de bezetting van de asielzoekerscentra elke keer op de eerste van de maand gemeten. Mensen die tussen twee peilmomenten in zaten, werden zo niet meegeteld. Inmiddels is de methode aangepast. Onder Harbers werden nog grotere fouten gemaakt. Toen werden moorden en verkrachtingen in de rubriek ‘overig’ opgenomen, alsof het om een fietsendiefstal ging.

Gedeeld

Geef een reactie