Meer nieuwjaarsgeweld tegen politie dan geregistreerd was

Volgens de Centrale Ondernemingsraad van de politie hebben politiemensen tijdens de afgelopen jaarwisseling veel meer geweld te verduren gekregen dan uit de officiële cijfers blijkt. Er was al een sterk vermoeden dat de eerder verschenen cijfers slechts het topje van de ijsberg vormden.

De nieuwe Geweld Tegen Politie Ambtenaren (GTPA)-cijfers komen uit de vragenlijst die de COR heeft voorgelegd aan ruim 45.000 politiemensen. Alle executieve en leidinggevende collega’s hebben afgelopen februari mee kunnen doen aan het interne onderzoek dat de COR is gestart over GTPA tijdens de afgelopen jaarwisseling.

Resultaten onderzoek
Uit het onderzoek, waaraan 3426 politiemensen hebben meegedaan, blijkt dat er 326 te maken hebben gehad met één of meerdere vormen van geweld. Dat is aanmerkelijk meer dan de officiële cijfers vermelden. Volgens officiële berichtgeving vanuit het korps was er bijna 60 keer sprake van geweld. “Helaas geen verrassend resultaat”, zegt Rob den Besten, voorzitter van de COR. “Wij hadden al sterk het vermoeden dat de eerder verschenen cijfers niet volledig waren. Daarom zijn wij, via de digitale dialoog, in contact gegaan met de collega’s zelf. Zij kunnen per slot van rekening het best aangeven of de verschenen cijfers kloppen. Er hebben ongeveer 6500 mensen gewerkt met de jaarwisseling. Van onze respondenten zijn er al 326 met geweld geconfronteerd. Het werkelijke aantal zal dus hoger liggen. Dat moet afgelopen zijn.”

Fysiek geweld
Een deel van de politiemensen is zelfs meerdere malen geconfronteerd met geweld rondom de jaarwisseling. Dit varieert van verbale dreigementen tot en met daadwerkelijk fysiek geweld. In totaal zijn er, volgens het onderzoek van de COR, meer dan 650 incidenten geweest. Bijna 120 politiemensen hebben de afgelopen jaarwisseling fysiek geweld meegemaakt. Dat is al bijna het dubbele van de officiële totale cijfers. “We waren er al bang voor. Het is goed dat dit nu in beeld is. De politiek is aan zet. Dit kan je geen feestje meer noemen. Het zou ons niet verbazen als de cijfers bij de andere hulpverleners ook maar het topje van de ijsberg blijken te zijn”, aldus Den Besten.
Wat ook opviel, was dat slechts 94 van de 326 politiemensen aangaven het geweld te hebben gemeld. De redenen om het niet te melden waren onder andere: te kleine incidenten, omslachtige procedures, onderdeel van het beroepsrisico en teleurstelling over de afdoening.

Speerpunt
“De COR vindt het welzijn van de collega’s heel belangrijk en zet zich op alle fronten hiervoor in. Het veilig en gezond je werk kunnen doen, is een belangrijk speerpunt van de medezeggenschap”, stelt Den Besten. “Geweld tegen politie, maar ook tegen andere hulpverleners, mag absoluut niet worden getolereerd. Geweld en agressie zijn twee belangrijke oorzaken van het feit dat mensen ziek thuis zitten, dat willen we uiteraard voorkomen.”
Van de respondenten zijn er volgens de COR te veel die vinden dat geweld bij hun werk hoort of dat incidenten te licht zijn om te melden. “Dat moeten we echt niet willen met elkaar. Ik doe daarom een dringend beroep op de verantwoordelijke ministers, de korpschef en de politiek, maar zeker ook op de collega’s. Dit moeten we nooit normaal gaan vinden!”

Praktisch uitvoerbare maatregelen
Een feest, zoals de jaarwisseling, met deze consequenties kun je volgens Den Besten geen feest meer noemen. Er moeten volgens hem praktisch uitvoerbare maatregelen worden getroffen. “Met elk jaar weer alleen de belofte om geweld tegen hulpverleners zwaarder aan te pakken gaan we het echt niet oplossen. Dit heeft absoluut onvoldoende effect.”
De uitkomsten van het onderzoek bevestigen volgens de COR nogmaals dat een fundamentele herbezinning op de jaarwisseling nodig is, zodat deze traditie veilig en feestelijk in stand gehouden kan worden. Korpschef Erik Akerboom: “Te veel van mijn mensen hebben tijdens deze nacht te maken met agressie en geweld. Dit onderzoek laat zien dat er nog werk aan de winkel is Samen met de COR wil ik werken aan een structurele oplossing zodat collega’s GTPA snel en eenvoudig kunnen melden en wij de omvang goed in beeld hebben.”

Acties COR
Volgens de COR zijn er verschillende oplossingen om dit probleem aan te pakken. Voor de jaarwisseling van 2019 – 2020 wil men dat geweld tegen de politie of hulpverleners makkelijker te melden wordt, bijvoorbeeld via een app. Een eerdere poging daartoe ging verloren in de veelheid van belangrijke zaken binnen de politie. “Het korps moet keuzes maken, maar dit onderwerp is wat ons betreft te belangrijk. Daarom zullen wij net als vorig jaar ook de minister wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Daarnaast zullen wij de korpsleiding vragen om te zorgen voor voldoende veiligheidsmiddelen. Goede veiligheidsbrillen en gehoorbescherming. Wat ons betreft op maat en op de mens verstrekt. Hoewel je je heel moeilijk kan beschermen tegen de explosies die door diverse soorten vuurwerk worden veroorzaakt, dus wat ons betreft is het over met knalvuurwerk en vuurpijlen.”

Gedeeld

Geef een reactie