Meer veiligheid voor politieke ambtsdragers

Burgemeesters, wethouders en raadsleden worden steeds vaker persoonlijk aangesproken op besluiten van de gemeente, wat soms gepaard gaat met agressie en geweld. In een brief aan alle burgemeesters vraagt Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aandacht voor een aantal (recente) maatregelen die ertoe bijdragen dat politieke ambtsdragers hun werk veilig en integer kunnen blijven vervullen.
In de brief maakt de minister duidelijk dat hij blij is dat steeds meer colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraadsleden de problematiek van intimidatie en bedreiging bespreekbaar maken. Zeker het melden van incidenten of zelfs aangifte doen is een belangrijke stap voorwaarts. Zo kunnen de politie en het Openbaar Ministerie de situatie beoordelen en adviseren over aanvullende beveiligingsmaatregelen.
Ten aanzien van deze aanvullende beveiligingsmaatregelen is vanuit het ministerie van BZK een financiële tegemoetkoming in de kosten mogelijk. Verder kunnen politieke ambtsdragers sinds 1 maart voor acute gespecialiseerde psychosociale ondersteuning dag en nacht een beroep doen op de diensten van het Instituut voor Psychotrauma (IVP).
Deze nieuwe maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende beroepsverenigingen, zoals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Gedeeld

Geef een reactie