Meldingen datalekken in jaar tijd verdubbeld

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg de eerste negen maanden van dit jaar 7436 meldingen dat persoonlijke informatie in verkeerde handen terecht was gekomen. Dat is ongeveer twee keer zo veel als in dezelfde periode in 2016.

Het is niet bekend of het aantal datalekken werkelijk is toegenomen, of dat er alleen sprake is van meer meldingen. De AP wil meer aandacht gaan schenken aan de noodzaak om het lekken van persoonsgegevens te melden. De ernst van de gemelde lekken varieert sterk. Soms gaat het om de gegevens van één persoon, maar bij de lek bij Uber, ging het om maar liefst 174.000 personen. Bij ernstige incidenten kan de AP een hoge boete opleggen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Het gaat volgens de instantie niet om de boetes, maar om het voorkomen van gevolgschade. Daarom blijft het meestal bij een waarschuwing.

Imagoverlies
Meestal lekken gegevens door fouten van medewerkers. In slechts 6 procent van de gevallen is een hacker met de informatie aan de haal gegaan. Meldingen komen vooral uit de sectoren gezondheid en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. De gegevens die in verkeerde handen vallen betreffen vooral naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en leeftijd. De AP denkt dat ondanks de meldplicht voor datalekken, veel lekken stil worden gehouden uit angst voor boetes of imagoverlies. Ook Uber bracht het grote lek niet in eerste instantie naar buiten.

Gedeeld

Geef een reactie