Minder High Impact Crimes, wel meer overvallen

De dalende trend van het aantal High Impact Crimes zet door. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid in een Kamerbrief over het Trendrapport High Impact Crimes 2013-2017. Het aantal aangehouden verdachten neemt jaarlijks af, maar er vallen wel meer slachtoffers van straatroven en overvallen.

Minister Grapperhaus zegt dat het trendrapport wederom laat zien dat de geprioriteerde integrale aanpak van High Impact Crimes vruchten afwerpt. Voor hem overigens geen reden om de aanpak los te laten. Er zal aandacht blijven uitgaan naar het voorkomen van daderschap onder jongeren. “Ik blijf me dan ook inzetten om deze vormen van criminaliteit, die ernstige inbreuk maken op de integriteit van slachtoffers en het veiligheidsgevoel van hun omgeving, tegen te gaan”, schrijft hij aan de Kamer.

Woninginbraken
Sinds 2013 daalt het aantal woninginbraken. Ook vinden minder pogingen tot inbraak plaats. In rijtjeswoningen wordt het vaakst ingebroken. Daarna volgen vrijstaande woningen. In hoekwoningen wordt de laatste jaren minder vaak ingebroken, maar daar staat weer een stijging tegenover van het aantal inbraken in seniorenwoningen.
Het aantal overvallen en overvallen op woningen daalt geleidelijk. Alleen zijn in 2017 iets meer woningen overvallen dan in het jaar daarvoor. Vooral tijdens de donkere wintermaanden gebeurt dat. Verder is ’s avonds de kans op een overval groter dan tijdens andere delen van de dag.

Straatroven
Ook bij straatroven is er een absolute afname over alle jaren. Maar het blijkt ook dat het aangiftepercentage in de onderzochte periode iets daalt. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam laten over de periode 2013-2017 in zowel absolute aantallen als in relatieve percentages de meeste straatroven zien. Het trendrapport brengt de ontwikkeling van de aard en omvang van woninginbraken, overvallen en straatroven tussen 2013-2017 in kaart. Het rapport is samengesteld op basis van politiedata. Het wordt gebruikt om zicht te krijgen in trends in de integrale aanpak van deze delicten.

Gedeeld

Geef een reactie