Minder salvagemeldingen in afgelopen jaar

Het aantal Salvagemeldingen is in 2020 licht gedaald. Ondanks corona en het massale thuiswerken heeft de Stichting Salvage maar een fractie minder meldingen ontvangen: 5.028 tegenover 5.289 in 2019. Dit meldt het Verbond van Verzekeraars.

Directeur Johan van den Berg van de stichting schrijft de lichte daling toe aan de rustige weersomstandigheden. “Normaal gesproken hebben we bijvoorbeeld in oktober een redelijk aantal schoorsteenbranden waar we onze dienstverlening op inzetten, maar dit jaar werd er in die maand bijna niet gestookt.”

Coronajaar
2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar, benadrukt Van den Berg. “Vooral door de uitbraak van een pandemie die we nooit eerder hebben meegemaakt, is onze communicatie essentieel gebleken. Door de continue veranderingen als gevolg van COVID-19, hebben ook wij meerdere keren onze werkwijze en handelingsprotocollen moeten aanpassen. We hebben regelmatig onze coördinatoren, expertisebureaus en schadestopbedrijven een update moeten geven van ons beleid. Gelukkig hebben we ook in het bijzondere coronajaar, samen met onze Salvagecoördinatoren en alle andere samenwerkingspartners, de hulpverlening namens verzekeraars kunnen waarmaken.”

Wat doet de Stichting Salvage?
De Stichting Salvage verleent namens de gezamenlijke verzekeraars hulp na brand. De stichting kan beschikken over een landelijk netwerk van zo’n 156 coördinatoren, die 24/7 in een piketrooster beschikbaar zijn. Na een oproep door de brandweer is er binnen een uur een Salvagecoördinator ter plaatse die de gedupeerde(n) bijstaat met raad en daad.
Begin februari brengt de Stichting Salvage een infograpic uit, waarin alle cijfers over 2020 uitgebreid aan bod komen.

Gedeeld

Geef een reactie