Minister schrapt verplichte oefeningen rampenbestrijding

Veiligheidsregio’s zijn niet langer verplicht om elke drie jaar een oefening te houden om te toetsen of de rampenbestrijdingsplannen nog steeds voldoen. Dat blijkt uit een besluit van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Veiligheidsregio’s waren altijd verplicht om voor risicovolle bedrijven in hun gebied rampenbestrijdingsplannen op te stellen. Hierin staat onder meer welke personen, maatregelen en voorzieningen van belang zijn en welke personen, maatregelen en voorzieningen een rol spelen bij de bestrijding van een calamiteit. Verder wordt beschreven hoe de bevolking wordt geïnformeerd. Tijdens de oefeningen moesten de plannen worden getoetst op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid.

Beproeven
Volgens minister Grapperhaus berustte de verplichte driejaarlijkse oefening op een stringente interpretatie van Europese verplichtingen. De nieuwe formulering in het Besluit veiligheidsregio’s luidt dat ‘ten minste éénmaal per drie jaar het rampbestrijdingsplan opnieuw wordt bezien, beproefd en zo nodig bijgewerkt’. Wat het nieuwe vereiste van ‘beproeven’ precies inhoudt, laat de minister in het midden. Hij heeft de wijziging besproken met betrokken partijen, zoals de veiligheidsregio’s, gemeenten, provincies en sociale partners. Deze zijn blijkbaar akkoord gegaan met het schrappen van de oefenplicht. De minister stelt bovendien dat ‘in de praktijk al overeenkomstig de gewijzigde regelgeving wordt gewerkt’. Daarom treedt het besluit per direct in werking.

Capaciteitsbelasting
Uit onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie bleek al in 2013 dat het verplichte oefenen met de rampenbestrijdingsplannen in de praktijk lang niet altijd gebeurt. Dit zou te maken hebben met de grote capaciteitsbelasting, het hoge aantal verplichte oefeningen in verschillende veiligheidsregio’s en het feit dat veiligheidsregio’s ook genoodzaakt zijn (niet wettelijk verplichte) oefeningen uit te voeren op grond van lokale behoeften, wensen en samenwerkingsafspraken.
Minister Opstelten toonde zich altijd een groot voorstander van oefeningen bij risicovolle bedrijven. Dit naar aanleiding van de fouten die waren gemaakt bij het blussen van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.

Gedeeld

Geef een reactie