Ministerie van Veiligheid & Justitie komt één miljard euro tekort

Het ministerie van Veiligheid en Justitie komt volgend jaar bijna een miljard tekort, zo staat in een intern stuk waarover De Telegraaf beschikt. Het was volgens de krant al bekend dat het departement geld tekort komt, maar dat het zo erg is gesteld, was nog niet openbaar gemaakt.

In het interne stuk zetten ambtenaren van het ministerie de problemen op een rijtje. Dit jaar komt het departement volgens hen een kwart miljard tekort. Volgend jaar loopt dat op tot 900 miljoen euro en in 2018 zal zelfs 950 miljoen euro extra nodig zijn. Het ministerie lijkt wel extra geld te gaan ontvangen voor de asielproblematiek, maar het is de vraag of ook de andere kostenposten gedekt zullen worden. Zo niet, zal een nieuwe bezuinigingsronde nodig zijn.
Het document is van 17 februari. Sinds die tijd is de financiële problematiek alleen nog maar groter geworden op het ministerie. Zo werd recent bekend dat de Nationale Politie 300 miljoen euro extra nodig heeft, wil het de huidige taken kunnen uitvoeren. Om ook  nieuwe prioriteiten, zoals terreurdreiging en de vluchtelingenstroom, goed uit te kunnen voeren, is nog eens 600 miljoen extra nodig.
Bij het ministerie stapelen de problemen zich op, aldus De Telegraaf. De ambtenaren schrijven onder meer over ’tegenvallende opbrengsten boetes en transacties’. Ook is meer geld nodig omdat bezuinigingen op de griffierechten en de rechtsbijstand mislukken. Pensioenpremies, sociale premies en extra inzet voor cybersecurity kosten ook nog eens veel geld. In plaats van meer geld, krijgt het ministerie eerder minder. Dijsselbloem heeft het ministerie een extra bezuiniging opgelegd van 150 miljoen per jaar. In het stuk wordt daarom geconcludeerd dat er druk staat op het gevangeniswezen om ook te bezuinigen. CDA-Kamerlid Van Toorenburg zegt dat hij de cijfers heel zorgelijk vindt, omdat er al financiële tekorten waren die opgelost moesten worden. Overal staat volgens hem het water de politie en het OM aan de lippen.

Gedeeld

Geef een reactie