Nationale Veiligheid Strategie 2019 gepubliceerd

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid maakt bekend dat de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) is gepubliceerd. Hierin staat wat de nationale veiligheidsbelangen zijn die beschermd moeten worden, hoe die belangen worden bedreigd en hoe de weerbaarheid tegen deze risico’s en dreigingen is te organiseren.

Nationale veiligheid is volgens de NCTV een dynamisch en veelzijdig begrip, dat vraagt om een aanpak die robuust en flexibel is. De Nationale Veiligheid Strategie 2019 (NVS 2019) maakt een onderscheid tussen veiligheidsvraagstukken die vragen om een versterkte aanpak en veiligheidsvraagstukken die vragen om een onverminderde inzet op weerbaarheid.

Strategische cyclus
Met de NVS 2019 start een nieuwe strategische cyclus, die periodiek herhaald wordt om continu te toetsen of de bescherming van de nationale veiligheidsbelangen in de pas loopt met ontwikkelingen van dreigingen en risico’s die de nationale veiligheid kunnen raken. De cyclus kent een omlooptijd van drie jaar, maar wordt tussentijds herijkt aan eventuele nieuwe ontwikkelingen en dreigingen of risico’s voor de nationale veiligheid. Door dit proces is Nederland in staat om zich te blijven beschermen tegen de ontwikkeling van dreigingen en risico’s en wordt de nationale veiligheidsaanpak toekomstbestendig versterkt.

De Nationale Veiligheid Strategie 2019 is hier te downloaden.

Gedeeld

Geef een reactie