Nederland waarborgt vitale infrastructuur Olympische Spelen Tokyo

Vandaag heeft een consortium van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) in Den Haag bij The Hague Security Delta (HSD) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van het programma ‘Partners for International Business’ (PIB).

De samenwerking levert mooie kansen op voor het bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven en kennisinstituten gaan samenwerken om de cyber-veiligheid te waarborgen van de Japanse vitale infrastructuur tijdens de Olympische Spelen in Tokio in 2020.
Japan is in 2020 host voor de Olympische en Paralympische Spelen. De Japanse overheid heeft als doel gesteld de vitale infrastructuur dan optimaal te beschermen tegen cyber-dreigingen. Door de samenwerkingsovereenkomst verwacht het consortium een grote kans om een belangrijke marktpositie in Japan te creëren. De nadruk zal hierbij liggen op bescherming van de energie-, drinkwater- en telecomsector. Ook de cyber-veiligheid van de financiële dienstverlening en autonome voertuigen zijn thema’s waar het consortium zich op zal richten. Daarnaast zal er aandacht zijn voor bevordering van wetenschappelijk onderzoek tussen Nederlandse en Japanse kennisinstituten. Deze ambities liggen in lijn met de ‘access to market’-strategie van The Hague Security Delta. HSD, het grootste veiligheidscluster van Europa, is gevraagd om als penvoerder van het consortium te fungeren binnen deze PIB.

Acht bedrijven
Het consortium bestaat uit een combinatie van acht bedrijven (Alliander, Compumatica, Evidantly, Group 2000, Radically Open Security, Redsocks, Security Matters en ZiuZ), twee kennisinstituten (Technische Universiteit Delft en de Technische Universiteit Eindhoven) alsmede The Hague Security Delta en Innovation Quarter. Het consortium gaat samenwerken om Nederland neer te zetten als het land dat beschikt over de kennis en ervaring om vitale infrastructuren te beschermen tegen cyber aanvallen. De partners gaan gezamenlijk hun kennis met Japanse instellingen uitwisselen om uiteindelijk, toewerkend naar de Olympische spelen in 2020, naar verwachting extra omzet uit Japan te genereren. Zo worden er onder andere handelsmissies, matchmaking activiteiten, kennisevenementen en gezamenlijke aanwezigheid op beurzen georganiseerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder andere de Nederlandse Ambassade in Tokyo.

Partners for International Business (PIB)
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners for International Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gedeeld

Geef een antwoord