NEN publiceert norm voor dronepiloten

Het Nederlands Normalisatie Instituut heeft NEN-ISO 23665:2021 ‘Unmanned aircraft systems – Training for personnel involved in UAS operations’ gepubliceerd. Deze norm beschrijft de procedures voor het trainen van personeel dat betrokken is bij het opereren van UAS.

Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan acht Europese en 24 mondiale normen. Deze normen worden gemaakt voor en door experts uit de sector via nationale normcommissies.

NEN-ISO 23665
NEN-ISO 23665:2021 beschrijft de procedures voor het trainen van personeel dat betrokken is bij het opereren van Unmanned aircraft systems (UAS). Dit document definieert zaken als kennis en vaardigheid voor UAS piloten, training curriculum en algemene procedures voor het trainen van UAS personeel.

Europese normen
De Europese (EN) normen worden ontwikkeld op verschillende gebieden zoals algemene productkenmerken, DRI en NRI, geo-awareness en geo-caging. Compliance met deze geharmoniseerde normen geeft een vermoeden van overeenstemming met de Europese richtlijnen en verordeningen waaraan de normen gekoppeld zijn. Mondiaal bij ISO worden onder andere normen ontwikkeld op het gebied van UTM, testmethoden en operationele procedures. Bekijk hier de onderwerpen van de normen die in ontwikkeling zijn op het gebied van drones.

Meer informatie
Wie meer informatie wil over deze norm, het normalisatieproces, of als belanghebbende partij wil meepraten in de normcommissie ‘drones’ over de ontwikkeling van normen op dit gebied, kan contact opnemen met Nina van der Meer, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Gedeeld

Geef een antwoord