Niet zeker of EncroChat-hack tot straf voor verdachten gaat leiden

Met het hacken van de door veel criminelen gebruikte communicatiedienst EncroChat heeft de politie een grote slag geslagen. Inmiddels starten de rechtszaken tegen hierdoor opgespoorde criminelen. Daarbij zal vooral aan de orde komen of het bewijs rechtmatig is verkregen.

Volgende week start bijvoorbeeld het proces over de container met daarin een martelkamer, die afgelopen voorjaar in Brabant werd ontdekt nadat onderzoekers van de politie berichten daarover hadden gevonden. Andere berichten gingen over liquidaties en grote drugstransporten. Naar verwachting gaat er nog veel meer aan het licht komen. Voor de opgespoorde verdachten een lastige kwestie, maar volgens Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit, is het nog niet zo zeker dat zij op basis van de EncroChat-berichten vervolgd kunnen worden. Tegenover de NOS verklaart hij dat het nog maar de vraag is of de politie op een rechtmatige manier aan de berichten gekomen is. Daar zullen de eerste rechtszaken meer helderheid over moeten gaan verschaffen. Het kan dan nog lastig worden als blijkt dat de politie het bekende boekje te buiten is gegaan.

Sleepnet
Tijdens het Marengo-proces waarin Ridouan Taghi terechtstaat, voerde de verdediging al aan dat de politie niet gericht genoeg berichten had afgetapt, maar als het ware een sleepnet had uitgegooid. Dat houdt in dat niet gezocht wordt naar aanleiding van een verdenking, maar dat naar een verdenking wordt gezocht door grote hoeveelheden data te analyseren van mensen die (nog) nergens van worden verdacht. Volgens Brinkhoff is dat mogelijk ook zo gegaan met de EncroChat-hack. Daarbij kunnen ook berichten worden achtergehouden, die de verdachten kunnen vrijplijten. De verdediging kan dan eisen dat die berichten alsnog aan het dossier worden toegevoegd. Verder is het de vraag of de politie voldoende bevoegdheden had om de berichten te onderscheppen. Dat wordt volgens Brinkhoff bepaald aan de hand van meer dan twintig jaar oude wetgeving, dus uit de tijd dat de technologie in kwestie nog uitgevonden moest worden.

Gedeeld

Geef een reactie