Nieuw certificatieschema draadloos stil alarm

In de zorg is het wenselijk dat personeel gealarmeerd kan worden, zonder dat bij patiënten paniek uitbreekt. Met draadloos stil alarm kan dat. Om de kwaliteit van dergelijke systemen te borgen brengt Kiwa certificatieschema K21047 uit.

In de zorg is behoefte aan informatie waarmee de organisatie beter haar interne veiligheidsprocessen kan aansturen. Bij noodsituaties, zoals bijvoorbeeld brand, is het van belang om te weten waar het probleem zich afspeelt en waar ondersteuning voor de zorgklanten nodig is door het zorgpersoneel. Het doel van het draadloos stil alarmsysteem is om de noodorganisatie in een gebouw/locatie zo snel mogelijk te waarschuwen en te informeren, zodat het personeel op de juiste locatie kan starten met het evacuatieproces. Het spreekt voor zich dat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het systeem essentieel is in dit proces.

Hoge beschikbaarheid
Het nieuwe certificatieschema beschrijft hoe een draadloos stil alarmsysteem op basis van een ICT-structuur in een ‘Hosted Solution is te realiseren. De oplossing ‘Hosted Solution’ is beschreven in EN50136-1/A1 en zorgt ervoor dat de dienst wordt georganiseerd vanuit een datacenter met hoge beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De verbindingen van dit datacenter naar het beveiligde gebouw voldoen aan dezelfde hoge eisen. In het beveiligde gebouw zijn standaard ‘mobile devices’ aanwezig die communiceren in een redundant netwerk binnen het gebouw en die de dienst mogelijk maken.

Europese normen
In de ‘K21047 Wireless Silent Alarm Systems’ is tevens bepaald hoeveel zorgpersoneel aanwezig is binnen een bepaald oppervlak, om informatie te kunnen verschaffen aan de interne organisatie, zodat voldoende zorgpersoneel aanwezig voor ontruiming. Het systeem moet adequate informatie geven aan al het zorgpersoneel in het geval van een noodsituatie.
In de opzet van dit schema is gekozen voor Europese normen, zoals de EN 50136-1, die alarmtransmissienetwerken beschrijven qua functie en prestatie. Deze normen omschrijven de eisen aan de beschikbaarheid van het systeem en de monitoring van de beschikbaarheid.
Verder zijn de Nederlandse functionele eisen opgenomen die aan dit soort systemen worden gesteld en stelt het schema eisen aan de applicatie die de werking binnen het systeem verzorgt.

Bedrijfscertificering
Certificering van bedrijven voor het leveren en onderhouden van een draadloos stil alarmsysteem binnen de zorg is nu mogelijk bij Kiwa NCP. Wie wil weten welke eisen gesteld worden aan het te certificeren bedrijf op basis van certificatieschema K21047, kan meer informatie vinden op de website van Kiwa NCP. Ook het schema is te downloaden vanaf deze website.

Gedeeld

Geef een reactie