Nieuwe afspraken voor sprinklerinstallaties

Het CCV heeft een interpretatiebesluit en certificatieafspraken gepubliceerd voor blusinstallaties. Het interpretatiebesluit geeft duidelijkheid bij aanleg of onderhoud van een installatie en bij inspectie van de installatie.

Het interpretatiebesluit 2020-01 interpreteert welke componenten kunnen worden gebruikt in sprinklerinstallaties. Het is een vernieuwing van interpretatiebesluit 2019-01, dat wordt vervangen door het nieuwe interpretatiebesluit 2020-01.
Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s komen soms onduidelijkheden naar boven, waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt. Daardoor kunnen verschillen in beoordeling ontstaan. Certificatiebeoordelingen moeten wel hetzelfde worden uitgevoerd. Een certificatieafspraak legt dan vast hoe de certificatie-instellingen het certificatieschema moeten toepassen. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie. Er zijn twee nieuwe certificatieafspraken gepubliceerd:
2020-04 Normering sprinklers voor de woonomgeving voor het CCV-certificatieschema Leveren VBB installaties 4.0
2020-05 Versie onderhoudsnorm voor het CCV-certificatieschema Onderhoud VBB-installaties 4.0

Gedeeld

Geef een antwoord