Nieuwe cao Veiligheidsdomein met 2,8% loonstijging in 2020

Branchevereniging VBe NL en vakbond De Unie hebben de cao Veiligheidsdomein afgesloten met een looptijd van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2021. In de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (voorheen cao Beveiliging) is onder andere een loonsverhoging van 2,8 procent opgenomen.

De inzet van de nieuwe cao is gebaseerd op de resultaten van het Digi-C-onderzoek waaraan door bijna 400 werknemers en werkgevers in panels en in een online enquête is meegewerkt. De loonstijging komt in 2020 uit op 2,8%. De hoogte van de lonen in 2021 wordt vastgesteld vóór oktober 2020 en zal door de gekozen systematiek hoger zijn dan de inflatie.
De tevreden- en toegankelijkheid van de cao scoort in het Digi-C-onderzoek hoger en laat daarmee zien dat partijen met deze integrale brede cao in het veiligheidsdomein aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden. Er is vraag naar opleidingsmogelijkheden en een betere pensioenregeling. De partijen werken deze thema’s de komende periode verder uit.

Beter dan cao Particuliere Beveiliging
Volgens VBe NL scoort de afgesloten cao Veiligheidsdomein beter dan de afspraken in de andere cao in de branche: Particuliere Beveiliging. “Uit eigen en extern onderzoek blijkt dat onze cao een veel hoger bruto- en nettosalaris kent. Dit loopt op tot 551,23 EUR netto voordeel per jaar. Door het hogere salaris is er ook een hogere pensioenopbouw van ruim 10.000 euro gedurende de 46-jarige loopbaan. Jaarlijks komt hiermee het voordeel uit op ruim 775 euro voor werknemers onder de cao Veiligheidsdomein ten opzichte van de cao Particuliere Beveiliging”, aldus directeur en onderhandelaar namens VBe NL, Leon Vincken.

Aanbesteding Schiphol
Vincken snapt ook niet waarom vakbond FNV blijft aansturen om bij de aanbesteding van beveiligingswerkzaamheden op luchthaven Schiphol de cao Particuliere Beveiliging verplicht te stellen. “De cao Veiligheidsdomein scoort nu en in de toekomst aantoonbaar beter, niet alleen met salaris maar ook op vele inhoudelijke punten waar FNV voor ten strijde trekt elders in het land.” VBe NL heeft al eerder dit jaar de standpunten van FNV over de aanbesteding fel bekritiseerd. “Er is geen ‘race naar beneden’ aan de gang zoals FNV maar blijft beweren. Aantoonbaar onjuist en we hebben FNV dan ook gevraagd met dit ‘fake nieuws’ te stoppen.”

Eigen regie werknemers
Leon Vincken is trots dat er op basis van deze unieke werknemers-input en de inbreng van VBe NL-leden goed zicht is in de wensen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. “Het resultaat is verdere uitbouw van een integrale brede Cao Veiligheidsdomein die past bij modern werkgeverschap waar werknemers steeds meer eigen regie over hun werkzaamheden kunnen nemen.”
Beide organisaties leggen het resultaat positief voor aan de eigen achterban en het Digi-C panel.

Gedeeld

Geef een reactie