Nieuwe handleiding voor drones en privacy conform AVG

De overheid komt in de eerste helft van 2018 met een nieuwe handleiding over drones en privacy. Hierin wordt rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarop vanaf volgend jaar gehandhaafd zal worden.

Dit laat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming op Kamervragen van de VVD weten. Aanleiding voor de vragen is een klacht van de molenaars in Kinderdijk die vanwege hun privacy een droneverbod willen. Eerder heeft de Autoriteit Persoonsgegevens volgens Dekker niet of nauwelijks klachten ontvangen over het gebruik van drones. Wel bij de politie, maar die maakt bij de registratie geen onderscheid tussen privacyschendingen en andere klachten. De minister wil geen verbod op het gebruik van hobbydrones met camera’s, maar stelt wel dat het niet toegestaan is daarmee de privacy van mensen te schenden. Om dat te kunnen signaleren wordt gedacht aan de ontwikkeling van een systeem waarmee drones gevolgd kunnen worden. Dit werkt met behulp van een zogenoemd geofencingsysteem dat verplicht wordt op drones. Dit is op de eerste plaats bedoeld om het te signaleren als een dronevlieger het luchtvaartverkeer in gevaar brengt, maar zou ook gebruikt kunnen worden om het verbod om boven de bebouwde kom te vliegen te handhaven. De handleiding is geschreven omdat de wetgeving met betrekking tot drones nogal ‘abstract’ is.

Gedeeld

Geef een reactie