Nieuwe installatievoorschriften voor inbraakalarmering

Technische beveiligingsbedrijven kunnen vanaf 1 december gebruik maken van nieuwe installatievoorschriften. Deze helpen bij het ontwerpen en installeren van een alarmsysteem dat voldoet aan kwaliteitseisen van overheid, verzekeraars en brancheorganisaties.

De nieuwe voorschriften zijn nodig aangezien de bestaande documenten niet langer aansluiten op de huidige stand van de techniek. Reden voor de brancheorganisaties Techniek Nederland (250 aangesloten technische beveiligingsbedrijven) en Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (ca. 600 bedrijven) om nieuwe voorschriften op te stellen die rekening houden met de huidige normen, voorschriften en technische mogelijkheden. De voorschriften worden per 1 december 2020 van kracht, waarna beveiligingsbedrijven nog tot 1 juni 2021 gebruik kunnen maken van een overgangsregeling. Technische beveiligingsbedrijven moeten vanaf die datum de nieuwe voorschriften hanteren om een door de overheid en verzekeraars geaccepteerd kwaliteitsdocument af te kunnen geven aan hun klant.

Uitdagend proces
Het samenstellen van nieuwe installatievoorschriften voor de beveiligingsbranche is een uitdagend proces, omdat er grote belangen op het spel staan. Ook zijn er verschillende belanghebbenden met uiteenlopende prioriteiten. Om het proces te versnellen is in 2019 een werkgroep opgericht met daarin specialisten van Techniek Nederland, de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven en Kiwa R2B. De werkgroep heeft in goed overleg met alle belanghebbenden nieuwe documenten voor de aanleg en het onderhoud van alarmsystemen opgesteld, waarin rekening is gehouden met nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals gegevensverwerking in de cloud en communicatie op basis van het Internet Protocol of via snelle mobiele netwerken. De nieuwe normen betekenen daarmee een impuls voor technische innovatie.

Moderne technologie
Veel alarmsystemen werken tegenwoordig met een app of afstandsbediening. Omdat uitschakelen volgens de huidige installatievoorschriften niet buiten het beveiligde gebied mag plaatsvinden, kan voor dergelijke installaties geen kwaliteitsdocument worden verstrekt. Met de nieuwe voorschriften wordt dat wel mogelijk, als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Hetzelfde geldt voor draadloze componenten. Veel draadloze systemen hebben inmiddels een zodanig kwaliteitsniveau dat een veel bredere toepassing mogelijk wordt dan tot nu toe het geval is. Alarmcommunicatie via een internet (of VoIP) verbinding wordt nog altijd als minder betrouwbaar beoordeeld dan een vaste telefoonaansluiting, maar dat is eenvoudig te ondervangen met een back-upverbinding via een gsm-netwerk.

De installatievoorschriften vormen een aanvulling op de bestaande vakkennis van installateurs en zijn te gebruiken als een checklist bij de plaatsing van elke alarminstallatie.

Gedeeld

Geef een reactie