Nieuwe NL-Alert app in ontwikkeling

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de uitkomsten van de onderzoeken naar het mogelijke datalek in de NL‑Alert app. In tegenstelling tot wat eerder was gemeld, blijkt toch geen sprake te zijn geweest van een datalek in de NL-Alert app. Wel wordt een veiligere app ontwikkeld.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft besloten een nieuwe app te ontwikkelen waarin NL‑Alerts getoond worden. De oude app bevatte enkele kwetsbaarheden en voldeed niet aan de eisen die het ministerie aan dergelijke voorzieningen stelt.
De NL-Alert app wordt speciaal ontwikkeld voor mensen met een communicatieve beperking, zodat zij de inhoud van een NL-Alert beter kunnen begrijpen. Ook is de app bedoeld voor mensen die zich in de grensgebieden bevinden waardoor hun mobiele telefoon mogelijk contact maakt met een Duitse of Belgische zendmast en daardoor niet de gewone weg NL-Alerts ontvangen.

Juiste expertise
Het ministerie ziet er op toe dat bij de ontwikkeling van de nieuwe NL-Alert app de juiste expertise wordt betrokken en een strikte projectmatige aanpak wordt toegepast met ervaren ICT-projectleiders. De nieuwe app wordt pas beschikbaar voor het publiek als een zorgvuldige (externe) doorlichting op onder andere privacy-eisen en informatiebeveiliging heeft plaatsgevonden.

Wat is er met de oude app gebeurd?
Vlak na de constatering van het mogelijke datalek heeft het ministerie alle gebruikers opgeroepen om de app van de telefoons en tablets te verwijderen. Ook is de app voorzien van een update nadat het mogelijke datalek werd gedicht. Deze update is enige tijd in de appstores beschikbaar geweest om gebruikers die de app niet verwijderden de gelegenheid te bieden de update te downloaden. De oude app is hierna uit de stores verwijderd. Tevens zijn de gegevens bij de partijen die betrokken waren bij de werking van de app, vernietigd.

Wie de app nog steeds op de mobiele telefoon heeft, wordt geadviseerd om deze te verwijderen. De app wordt niet meer gebruikt en heeft daarom geen enkele toegevoegde waarde.

Gedeeld

Geef een antwoord