Nieuwe regels voor particuliere alarmcentrales

De nieuwe Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) is gepubliceerd. Deze hoort bij de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Deze wet waarborgt de betrouwbaarheid en bekwaamheid van particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus.

Wat betreft certificatie is artikel 20 de grootste wijziging in de Regeling. Een Particuliere Alarmcentrale (PAC) kan nu gecertificeerd te worden op basis van twee mogelijkheden. Via het CCV Certificatieschema PAC of op basis van de norm EN50518 met specifieke aanvullingen. Certificatie leidt tot een vergunning om de beveiligingswerkzaamheden uit te mogen voeren. Beide certificatie mogelijkheden moeten onder accreditatie worden uitgevoerd.

Kiezen voor het CCV Certificatieschema PAC
Het CCV Certificatieschema PAC is ingericht op de relevante eisen uit de Wpbr/Rpbr. Dit is aangevuld met eisen aan de alarmtransmissie, de informatiebeveiliging (ICT) en het kwaliteitsmanagementsysteem. Met een certificaat op basis van het CCV Certificatieschema PAC wordt efficiënt invulling gegeven aan het verkrijgen van de vergunning.
Samen met alle belanghebbende partijen is het CCV Certificatieschema PAC recentelijk gebruiksvriendelijker geworden. De belangrijkste aanpassing betreft de afschaffing van de termen AL1 en AL2. De twee lijnen T2 en T5 sluiten aan bij de Europese norm en zijn daarmee de te gebruiken termen in de praktijk. Momenteel ligt het aangepaste CCV Certificatieschema PAC ter beoordeling bij de Raad voor Accreditatie. Het CCV verwacht het gewijzigde schema eind dit jaar te publiceren.
Bron: Het CCV

Gedeeld

Geef een antwoord