Nieuwe tunnels mogelijk niet genoeg brandveilig

Het beton van een aantal nieuwe verkeerstunnels is mogelijk niet voldoende brandwerend om een felle brand te doorstaan. Dat schrijft demissionair minister Schulz aan de Tweede Kamer op basis van onderzoek door Rijkswaterstaat.


Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2). Het onderzoek door Rijkswaterstaat naar een aantal branden in Alpen-tunnels geeft volgens Schultz redenen om nader onderzoek uit te voeren. Ook zijn aanvullende maatregelen in de tunnels nodig om ervoor te zorgen dat de brandweer bij het blussen van een brand geen gevaar loopt. Volgens Rijkswaterstaat blijven de tunnels wel geschikt voor het verkeer. Alleen bij een extreem felle brand is er risico dat het beton eerder kapot springt, dan aanvankelijk gedacht werd.

Europese richtlijn
De veiligheidseisen voor tunnels zijn – naar aanleiding van enkele grote tunnelbranden in de Alpen – in 2004 vastgelegd in een Europese richtlijn. Nederland heeft deze richtlijn in 2006 geïmplementeerd en daarbij strengere eisen ingevoerd dan de Europese richtlijn voorschrijft. De Nederlandse tunnels behoren dan ook tot de veiligste van Europa. Tunnels hebben veel veiligheidssystemen, onder meer om de impact van een brand te beperken dan wel het vluchtproces maximaal te ondersteunen. Deze systemen zijn opgenomen in de Landelijke Tunnelstandaard. Bij de bouw van tunnels wordt verder kritisch gekeken naar het ontwerp, de constructie en de keuze van materiaal. Zo wordt er onder andere hittewerende bekleding en/of beton toegepast dat bestand is tegen een grote brand.

Verandering
In 2000 werd met brandproeven vastgesteld dat beton in wegtunnels in hoge mate brandwerend is. Er zijn nieuwe brandproeven uitgevoerd om de brandwerendheid van het in wegtunnels gebruikte beton te herbevestigen. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de betonsoort die wordt gebruikt in een aantal nieuwe wegtunnels, bij extreem hoge temperaturen minder lang standhoudt dan eerder werd verondersteld. Experts hebben aangegeven dat waarschijnlijk een verandering in de samenstelling van het beton vanaf 2008 is geïntroduceerd waardoor dit zich kan voordoen. Onderzocht wordt of met brandwerende platen het probleem is op te lossen. Tot die tijd krijgt de brandweer nieuwe instructies voor het optreden tijdens branden in tunnels.

 

Gedeeld

Geef een reactie