Nieuwe versies BORG-B en BORG-E binnenkort beschikbaar

Momenteel wordt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) samen met belanghebbende partijen de laatste hand gelegd aan de tweede versie van de schema’s BORG-B en BORG-E. Deze herziene schema’s worden voor het einde van dit jaar gepubliceerd.

Er is bij het herzien van de schema’s goed geluisterd naar de wensen van BORG-bedrijven, zegt het CCV. Zo is een BORG-bedrijf in de nieuwe situatie niet meer verplicht om alle normen aan te schaffen. Ook gelden er niet langer verplichtingen rondom meetmiddelen en apparatuur. Dankzij deze nieuwe spelregels kunnen BORG-bedrijven volgens de schemabeheerder hun kosten drukken.
De geldigheidsduur van een BORG-certificaat keert terug. De looptijd van een certificaat bedraagt in de nieuwe schema’s 1 jaar. Of 5 jaar indien er jaarlijks onderhoud plaatsvindt.
Op verzoek van met name afnemers is de pagina met veel gestelde vragen flink uitgebreid. Op de website van Keurmerken staan de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Gedeeld

Geef een antwoord